วางแผนผลิต “ฟ้าทะลายโจรน้ำเชื่อม”สำหรับเด็ก รับมือโควิด ระลอกสอง

วางแผนผลิต “ฟ้าทะลายโจรน้ำเชื่อม”สำหรับเด็ก รับมือโควิด ระลอกสอง
วางแผนผลิต “ฟ้าทะลายโจรน้ำเชื่อม”สำหรับเด็ก รับมือโควิด ระลอกสอง

วางแผนผลิต “ฟ้าทะลายโจรน้ำเชื่อม”สำหรับเด็ก รับมือโควิด ระลอกสอง

ข่าวรายงานเกี่ยวกับความคืบหน้าการวิจัย “ฟ้าทะลายโจร” เพื่อการยับยั้งเชื้อไรวัสโควิด -19 ดร.ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว หัวหน้าศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า ที่ผ่านมา กรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ศึกษาวิจัยสารสกัด “ฟ้าทะลายโจร” ในหลอดทดลอง พบว่ามีฤทธิ์ฆ่าเชื้อและยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อโควิด แต่ไม่พบว่าฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ป้องกันเซลล์ไม่ให้ติดเชื้อ ปัจจุบันกำลังศึกษาในผู้ป่วยโควิด-19 ในผู้ป่วย 5 รายพบว่า อาการดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ยังเป็นช่องว่างในงานวิจัย คือ การศึกษาฤทธิ์เสริมภูมิคุ้มกันที่จำเพาะเจาะจงกับการเกิดติดเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยมีความเป็นไปได้ว่า ฟ้าทะลายโจร น่าจะออกฤทธิ์ไปด้านนี้ เนื่องจากมีงานวิจัยก่อนหน้าหลายฉบับว่า ฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกัน และปรับภูมิคุ้มกัน โดยมีผลเพิ่มการทำงานของเซลล์ภูมิคุ้มกันหลายชนิดในร่างกาย เช่น กระตุ้นการสร้างแอนติบอดี การจับกินเชื้อของเม็ดเลือดขาว และเพิ่มการทำงานของอินเตอร์เฟอรอน ซึ่งเป็นสารที่โดดเด่นในการต่อสู้กับเชื้อไวรัส และกระตุ้นให้ “เซลล์นักฆ่าโดยธรรมชาติ” (natural killer cell หรือ NK) เพิ่มจำนวน จึงทำให้มีผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรสำหรับเสริมภูมิคุ้มกันจำหน่ายในต่างประเทศ

ดร.ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว

ซึ่งความรู้ในทางการแพทย์แผนปัจจุบันนี้สอดคล้องกับความรู้พื้นบ้าน ที่ทางโรงพยาบาลอภัยภูเบศร ได้รวบรวม พบว่า ชาวบ้านในหลายพื้นที่มีการปั้นลูกกลอนจากฟ้าทะลายโจรกิน ให้ร่างกายแข็งแรง ป้องกันหวัดในช่วงฤดูเปลี่ยน หรืออาจผสมพริกไทยลงไปเพื่อลดความเย็นของฟ้าทะลายโจร ทำให้กินได้ยาวนานตลอดฤดู จึงจะนำตำรับนี้มาศึกษาวิจัยร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นอกจากนั้นแล้วยังเตรียมการพัฒนาสูตร “ยาฟ้าทะลายโจรน้ำเชื่อม”  สำหรับเด็ก ในกรณีที่มีการระบาดระลอกสอง เพราะในงานวิจัยปัจจุบัน แม้จะมีรายงานความปลอดภัยของฟ้าทะลายโจร สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 4 ขวบขึ้นไป แต่รูปแบบที่มีใช้ได้ยาก ประกอบกับฟ้าทะลายโจร เป็นสมุนไพรที่หาง่าย มียาสำเร็จรูปในโรงพยาบาลเนื่องจากถูกบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ ที่ผ่านการพิจารณาความปลอดภัย และประสิทธิผลในการบรรเทาหวัด เจ็บคอ ซึ่งแพทย์ในโรงพยาบาลรู้จัก ฟ้าทะลายโจร กันเป็นอย่างดี

ฟ้าทะลายโจร

“สิ่งที่กำลังจะทำอีกอย่างเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19 คือ จากข้อมูลปัจจุบันทราบว่า หากมีการระบาดของโควิด-19 ผู้ป่วยร้อยละ 95 มีอาการน้อย ในกรณีนี้น่าจะมีประโยชน์ โดยเฉพาะในช่วงที่กำลังเปิดเทอม ความกังวลของสังคม คือ เด็กจะนำเชื้อไปสู่ปู่ย่าตายายที่บ้าน เราจึงคิดจะทำยาฟ้าทะลายโจรน้ำเชื่อมให้ผู้ป่วยเด็ก เพราะยาฟ้าทะลายโจรขม กินยากมากสำหรับเด็ก ใช้เมื่อเป็นหวัดหรือโควิด-19 อีกด้าน คือ หากวิจัยที่ทำร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำเร็จ จะทำน้ำเชื่อมฟ้าทะลายโจร เพื่อเสริมภูมิในกรณีที่มีการระบาดระลอก 2 ซึ่งสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรที่มีจำหน่ายในต่างประเทศ คือ ใช้บรรเทาหวัด ในขนาดที่สูง และเสริมภูมิคุ้มกันในขนาดยาที่ต่ำ” ดร.ภญ.ผกากรอง กล่าว