สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ชี้ ผักไฮโดรโปนิกส์ ปลอดภัย กินได้ ไม่เสี่ยงมะเร็ง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ชี้ ผักไฮโดรโปนิกส์ ปลอดภัย กินได้ ไม่เสี่ยงมะเร็ง

เว็บไซต์ สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยข่าว ประเด็น “กินผักไฮโดรโปนิกส์แล้วเป็นมะเร็ง” นั้น กรมการแพทย์ โดย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้ตรวจสอบข้อมูลวิชาการพบข้อเท็จจริง คือ ไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) เป็นการปลูกพืชโดยให้รากพืชสัมผัสกับสารละลายธาตุอาหารโดยตรง ปัจจุบันยังไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์หรืองานวิจัยที่ยืนยันแน่ชัดว่าการบริโภคผักไฮโดรโปนิกส์ทำให้เป็นมะเร็ง

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ตามที่มีความกังวลว่าผักไฮโดรโปนิกส์จะสะสมสารไนเตรตส่งผลให้เพิ่มความเสี่ยงโรคมะเร็งต่อผู้บริโภคนั้น ในความเป็นจริงทั้งผักไฮโดรโปนิกส์และผักที่ปลูกในดินล้วนมีสารไนเตรตตกค้างอยู่ อีกทั้งความเข้มข้นของสารไนเตรตในผักยังขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ชนิดของพืช ความเข้มข้นของสารละลายธาตุอาหาร สภาพแวดล้อมและฤดูกาลในการปลูกซึ่งพื้นที่เขตร้อนแสงแดดมากจะทำให้สารไนเตรตจะสลายตัวได้เร็วจึงยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดเกี่ยวกับปริมาณไนเตรตที่ตรวจพบในผักไฮโดรโปนิกส์ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนสารไนเตรตเป็นสารก่อมะเร็งในพืชผักนั้นเป็นไปได้น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสารไนเตรตจากอาหารประเภทเนื้อสัตว์แปรรูป ดังนั้น เรายังคงสามารถบริโภคผักไฮโดรโปนิกส์ได้แต่ควรล้างทำความสะอาดอย่างถูกวิธีก่อนรับประทานเสมอ ข้อมูลของข่าวดังกล่าวจึงอาจทำให้ประชาชนตื่นตระหนกและเข้าใจคลาดเคลื่อน

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวเสริมว่า แนวทางการลดไนเตรตในพืชผักก่อนการบริโภคคือนำผักไปต้มในน้ำเดือดหรือนึ่งเป็นเวลา 10 นาที สามารถช่วยลดค่าไนเตรตในผักได้ อีกทั้งการแช่ผักในน้ำเปล่า น้ำเกลือ และด่างทับทิม ก็มีแนวโน้มที่จะช่วยทำให้ค่าไนเตรตลดลงด้วยเช่นกัน สิ่งสำคัญไม่ว่าจะบริโภคผักไฮโดรโปนิกส์หรือผักที่ปลูกในดิน เราควรเลือกบริโภคผักให้มีความหลากหลายและล้างผักให้สะอาดทุกครั้งเพื่อให้ได้สารอาหารและประโยชน์สูงสุด