ข่าวดี ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถซื้อตั๋วโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสได้ทุกสถานี

ข่าวดี ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถซื้อตั๋วโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสได้ทุกสถานี

เพจ รถไฟฟ้าบีทีเอส เผยข่าวประชาสัมพันธ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้ซื้อตั๋วโดยสารบีทีเอสได้ทุกสถานี เพียงแค่นำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารทุกสถานี และแจ้งสถานีปลายทาง สำหรับค่าโดยสาร ซึ่งจะหักชำระจากเงินสวัสดิการเพื่อการเดินทางทุกประเภท ภายในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (วงเงินค่ารถโดยสารสาธารณะ 500 บาท/เดือน) โดยขอสงวนสิทธิ์จำหน่ายบัตรโดยสาร ให้กับผู้เป็นเจ้าของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้น

รายละเอียดการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีดังนี้

1. ซื้อตั๋วโดยสารได้ครั้งละไม่เกิน 2 ใบ สำหรับการเดินทางขาไป และขากลับ (วงเงินค่ารถโดยสารสาธารณะ 500 บาท/เดือน)

2. ต้องมียอดเงินคงเหลือเพื่อการเดินทางภายในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ขั้นต่ำ 16 บาท เพื่อให้สามารถออกตั๋วโดยสารราคาต่ำสุดได้

3. หากจำนวนเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่เพียงพอสำหรับค่าโดยสาร เจ้าหน้าที่จะออกตั๋วโดยสารราคาต่ำสุด 16 บาท ให้ และให้ท่านไปจ่ายเงินค่าโดยสารส่วนต่างด้วยเงินสด ณ สถานีปลายทางครับ

หากต้องการความช่วยเหลือ หรือมีข้อสงสัยในการใช้บริการ สามารถสอบถามแอดมิน ได้ที่ @btsskytrain หรือ http://bit.ly/2TUzZXH