ย้ำอีกครั้ง การดึงหน้ากากไว้ใต้คาง เสี่ยงได้รับเชื้อโรค ง่ายกว่าที่คิด

ย้ำอีกครั้ง การดึงหน้ากากไว้ใต้คาง เสี่ยงได้รับเชื้อโรค ง่ายกว่าที่คิด

เพจ ไทยคู่ฟ้า เผยแพร่ข้อมูล การใส่หน้ากากอนามัยถือเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันตนเอง และลดความเสี่ยงจากการระบาดของโรคโควิด-19 แต่บางครั้งที่ต้องถอดหน้ากากออกชั่วคราว เราอาจเผลอดึงหน้ากากลงมาไว้ที่ใต้คาง ใครที่ชอบทำเช่นนี้ต้องระวัง

เพราะใต้คาง เป็นจุดที่หน้ากากไม่ได้ป้องกันเชื้อโรค หากดึงหน้ากากมาไว้ที่ใต้คาง จะทำให้หน้ากากเกิดการปนเปื้อนเชื้อโรค เมื่อดึงกลับมาใส่ตามปกติ จะทำให้ได้รับเชื้อโรคผ่านทางปากและจมูกได้

ดังนั้น หากต้องถอดหน้ากากควรพกถุงไว้สำหรับเก็บหน้ากาก เพื่อความสะอาดและเกิดสุขอนามัยที่ดี

เผยแพร่ครั้งแรก วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563