อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ เปิดให้จองคิว-ใช้บริการฟรี! วันนี้

อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ เปิดให้จองคิว-ใช้บริการฟรี! วันนี้

เพจ ไทยคู่ฟ้า เผยแพร่ประกาศ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรฯ วันที่ 28 ก.ค.

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทยเข้าไปเที่ยวชมความงามของธรรมชาติและสัตว์ป่าในอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียม (เฉพาะบุคคลชาวไทย และยานพาหนะเท่านั้น)

เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรักความผูกพันของบุคคลในครอบครัว ปลูกจิตสำนึก และตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

และช่วงนี้เรายังคงต้องใช้ชีวิตกันอย่าง New Normal อย่าลืม! จองคิวเพื่อเข้าท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ ผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ กันด้วยนะครับ

ตรวจสอบข้อมูลอุทยานที่เปิดให้บริการแล้วได้ที่ https://www.facebook.com/NationalPark.Interpretation/posts/2671860696246760