28-31 ก.ค.นี้ สธ.นำ “รถชีวนิรภัยพระราชทาน” ตรวจเชื้อโควิดที่สนามหลวง รับ 300 คน/วัน

28-31 ก.ค.นี้ สธ.นำ “รถชีวนิรภัยพระราชทาน” ตรวจเชื้อโควิดที่สนามหลวง รับ 300 คน/วัน

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 สธ.ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย และหน่วยงานในสังกัด จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ภายใต้โครงการ “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน”

นพ.สุขุม กล่าวว่า โดยกิจกรรมภายในงาน เป็นการให้ความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุข บทบาทของ สธ. และความก้าวหน้าในการ ควบคุม ป้องกัน เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 รวมถึงการรณรงค์ให้ความรู้ สร้างความตระหนักในการป้องกันตนเองและคนรอบข้าง โดยกรมควบคุมโรคได้นำรถชีวนิรภัยพระราชทาน ที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการ (แล็บ) เคลื่อนที่ในการเก็บตัวอย่างเชื้อโควิด-19 บริการตรวจหาเชื้อแก่ประชาชน โดยมีการลงทะเบียนคัดกรองเพื่อรับการตรวจ จำนวน 300 คนต่อวัน ที่ท้องสนามหลวง

นอกจากนี้ นพ.สุขุม กล่าวว่า สธ.ยังได้จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ประชาชน อาทิ จัดแสดงผลการดำเนินงาน “อสม.เคาะประตูบ้าน ต้านโควิด-19” ที่ทำให้ประเทศไทยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จนเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ, การดูแลสุขภาพจิตในสถานการณ์โควิด-19 “เครียดได้คลายเป็น”, การสร้างความรอบรู้ด้านพฤติกรรมสุขภาพในการสร้างเกราะป้องกันโรคโควิด-19 แบบฐานวิถีชีวิตใหม่, ความรู้เกี่ยวกับ “ขมิ้นชัน” ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกาย มีศักยภาพในการลดโอกาสการติดเชื้อไวรัสโควิด-19, การจัดแสดงชุดตรวจภูมิคุ้มกันและการตรวจแบบ Rapid test รวมถึงให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ยาเสพติด การเลิกบุหรี่ บริการคัดกรองสุขภาพกายและสุขภาพจิตเบื้องต้น และสาธิตการสร้างงานสร้างอาชีพด้วยสมุนไพรไทย

“ขอเชิญประชาชน เข้ารับบริการและชมกิจกรรมของกระทรวงสาธารณสุข (บู๊ธ A14) ได้ ณ บริเวณท้องสนามหลวง ฝั่งศาลฎีกา ใกล้กับจุดคัดกรองที่ 2 ระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 -18.00 น.” ปลัด สธ. กล่าว