กระทิงแดงแจง “บอส อยู่วิทยา” ไม่มีความเกี่ยวข้องกลุ่มธุรกิจ

กระทิงแดงแจง “บอส อยู่วิทยา” ไม่มีความเกี่ยวข้องกลุ่มธุรกิจ

วันที่ 25 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มธุรกิจ TCP ได้ประกาศชี้แจงถึงกรณียกฟ้องคดีของนายวรยุทธ อยู่วิทยา ซึ่งนำไปสู่ความเข้าใจผิดในความเกี่ยวข้องกันกับทางกลุ่มธุรกิจ TCP และแบรนด์สินค้า ว่า นายวรยุทธ อยู่วิทยา ไม่เคยเป็นผู้ถือหุ้น และไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหาร หรือดำรงตำแหน่งใดๆ ในบริษัท ด้วยข้อความดังต่อไปนี้
สืบเนื่องจากการรายงานข่าว การยกฟ้องคดีของนายวรยุทธ อยู่วิทยา หรือบอส จนนำไปสู่ความเข้าใจผิดในความเกี่ยวข้องกันกับทางกลุ่มธุรกิจ TCP (บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด) และแบรนด์สินค้าต่างๆ ภายใต้กลุ่มธุรกิจ TCP นั้น ทาง TCP ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ รับทราบข้อมูลดังกล่าวและเข้าใจความรู้สึกของผู้บริโภคต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างดี
 
อย่างไรก็ตาม กลุ่มธุรกิจ TCP ขอชี้แจงว่า คุณวรยุทธ อยู่วิทยา ไม่เคยเป็นผู้ถือหุ้น ไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหาร และ ไม่เคยดำรงตำแหน่งใดๆ ในบริษัทต่างๆ ภายใต้กลุ่มธุรกิจ TCP เลย ปัจจุบัน ผู้ถือหุ้นของบริษัทต่างๆ ในกลุ่มธุรกิจ TCP มีทั้งหมด 7 ท่านดังต่อไปนี้
 
คุณภาวนา หลั่งธารา
คุณสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา
คุณจิรวัฒน์ อยู่วิทยา
คุณปนัดดา อยู่วิทยา
คุณสุปรียา อยู่วิทยา
คุณสราวุฒิ อยู่วิทยา
คุณนุชรี อยู่วิทยา
 
คณะผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น และพนักงานของกลุ่มธุรกิจ TCP ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหรือกระบวนการต่างๆ ของคดีที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นเรื่องส่วนบุคคลของคุณวรยุทธ