“ธัญญา” สั่งห้ามเด็ดขาด “ทัวร์ผาดโผด” ชี้อันตรายร้ายแรง ออกจากเขตอุทยานฯให้หมด!!!

วันที่ 18 พฤศจิกายน นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) กล่าวว่า จากกรณีที่มี กลุ่มอนุรักษ์วิถีชีวิตชนเผ่าเชิงเกษตรนิเวศและบริษัท อีเกิ้ลแทรค จำกัด ได้ขออนุญาตเข้าไปดำเนินกิจกรรมท่องเที่ยว รูปแบบท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศแบบผจญภัยในป่า มีการเลื่อนตัวไปตามลวดสลิง จากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่ง ระยะทางประมาณ 725 เมตร พร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ประกอบด้วย กิจกรรมเดินลงบันไดวน กิจกรรมเดินบนสะพานลิง กิจกรรมเดินซิกแซกบนไม้ กิจกรรมเดินบนตอไม้ กิจกรรมเดินบนสะพานลอยฟ้า กิจกรรมไต่บันไดลิง กิจกรรมปีนตาข่าย เป็นต้น พร้อมทั้งส่งโครงการและรายละเอียดแบบแปลนเพื่อขออนุญาตเข้าไปดำเนินการท่องเที่ยวแบบผจญภัย ในพื้นที่หมู่บ้านปางป่าคา หมู่ที่ 8 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ซึ่งอยู่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย และเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ริม ซึ่งเป็นพื้นที่พิสูจน์สิทธิการถือครองที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) 30 มิถุนายน 2541 มีเนื้อที่ 51 – 3 – 44 ไร่ และไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นเขตบริการตามหลักการจัดการอุทยานแห่งชาติแต่อย่างใด

นายธัญญา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวแนวโลดโผน หรือ ซิปไลน์(Zipline) หรือการโหนสลิงจากต้นไม้ต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่งเหมือนทาร์ซาน แม้ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาตินั้น แต่หลายครั้งก่อให้เกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บขึ้น ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติฯจะไม่ยอมให้มีกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติฯเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาด เพราะพื้นที่ ที่ขออนุญาตเข้าไปดำเนินกิจกรรมท่องเที่ยว อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ไม่ได้อยู่ในบริเวณที่กำหนดให้เป็นเขตบริการตามแผนการจัดการอุทยานแห่งชาติ ประกอบกับลักษณะการให้บริการ เป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงอันตรายและพื้นที่ที่จะดำเนินการนั้นเป็นพื้นที่อยู่อาศัยทำกินตามมติครม.เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 ซึ่งกำหนดให้อยู่อาศัยทำกินเพื่อรอการพิสูจน์สิทธิ ซึ่งปัจจุบันการพิสูจน์สิทธิยังไม่เรียบร้อย จึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ จะพิจารณาอนุญาต ตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปดำเนินกิจการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2547 จึงไม่อนุญาตให้ดำเนินการตามที่ขอได้ และได้แจ้งให้อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย ตลอดจนอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุกแห่ง ต้องควบคุม ดูแล มิให้มีการดำเนินกิจการในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่ของตนเองเป็นอันขาด

 

ที่มา มติชนออนไลน์