เช็กเลย 11 โรงพยาบาลในสังกัด กทม. ตรวจคัดกรองโรคทั่วไปฟรี เริ่ม 20-24 ก.ค.นี้

Physician noting down symptoms of a patient

เช็กเลย 11 โรงพยาบาลในสังกัด กทม. ตรวจคัดกรองโรคทั่วไปฟรี เริ่ม 20-24 ก.ค.นี้

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ในด้านการแพทย์ โดยให้บริการตรวจคัดกรองโรคทั่วไป ตรวจสุขภาพฟัน พร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพให้แก่ประชาชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 20-24 ก.ค.63 ณ โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 11 แห่ง ดังนี้

1. โรงพยาบาลกลาง บริการตรวจคัดกรองต้อหิน ต้อกระจก จำนวน 200 ราย

2. โรงพยาบาลตากสิน บริการตรวจคัดกรองคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 200 ราย และตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiogram) จำนวน 50 ราย

3. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ บริการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงทางนรีเวช โดยศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้อง BMEC ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. วันละ 30 ราย และตรวจสุขภาพฟัน ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น.

4. โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง และตรวจสุขภาพฟัน จำนวน 50 ราย/วัน

5. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ บริการฝังเข็มผู้สูงอายุ วันละ 68 ราย

6. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ และ

7. โรงพยาบาลคลองสามวา บริการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง

8. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน บริการตรวจสุขภาพทั่วไป และสุขภาพฟัน

9. โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร บริการตรวจมะเร็งเต้านม ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น.

10. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น คัดกรองเบาหวาน ความดัน สำหรับผู้สูงอายุในชุมชน เฉพาะในวันที่ 22 ก.ค.63 ณ ชุมชนตลาดหนองแขม และ 24 ก.ค.63 ณ หมู่บ้านพระปิ่น 4

11. โรงพยาบาลสิรินธร บริการตรวจคัดกรองโรคตับอักเสบ จำนวน 368 ราย เฉพาะในวันที่ 21 ก.ค.63 และตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ วันที่ 23 ก.ค.63 ณ วัดทุ่งเศรษฐี เขตประเวศ

ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครที่ประสงค์ไปใช้บริการทุกแห่ง และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.prbangkok.com หรือโทร. (02) 221-2141