ข่าวดี! ผลวิจัยชี้ สารสกัดกัญชา ลดปวด หลับดีขึ้น ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง

ข่าวดี! ผลวิจัยชี้ สารสกัดกัญชา ลดปวด หลับดีขึ้น ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง

หลังจากประเทศไทยมีนโยบายการนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์ตั้งแต่ ปี 2562 โดยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ผลิตยาสารสกัดกัญชา สนับสนุนให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และเป็นต้นแบบในการพัฒนาคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ข้อมูลจากโรงพยาบาลเบื้องต้นพบว่า สารสกัดกัญชาน่าจะมีผลช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วย

พญ.โศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ยากัญชาในประเทศนั้นยังไม่สามารถขึ้นทะเบียนและจำหน่ายทั่วไปได้ เนื่องจากยังขาดข้อมูลประสิทธิผลและความปลอดภัยที่ชัดเจน ดังนั้น โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็น focal point จึงจัดระบบการติดตามผลการรักษาและความปลอดภัย เพื่อประกันคุณภาพการรักษา และเบื้องต้นจากข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย 82 ราย พบว่า ยาสารสกัดกัญชามีผลช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย โดยมีผลช่วยลดอาการปวด และทำให้นอนหลับได้ดีขึ้น ส่วนในด้านความปลอดภัยพบว่า มีความปลอดภัยดี มีอาการข้างเคียงที่ไม่รุนแรง เช่น ปากแห้ง คอแห้ง เวียนหัว ง่วงนอน ซึ่งเมื่อใช้ไประยะหนึ่งอาการข้างเคียงข้างต้นก็หายไป ส่วนกรณีที่ผู้ป่วยที่มีค่าไตหรือตับที่ผิดปกติ พบว่าอาจทำให้การทำงานของไตและตับแย่ลง แต่อาจสรุปได้ยากว่ามาจากโรคที่เป็นอยู่แล้วหรือยาสารสกัดกัญชากันแน่ อย่างไรก็ตาม งานวิจัยดังกล่าว เป็นแค่การเริ่มต้น ทางทีมแพทย์และเภสัชกรวางแผนจะศึกษาวิจัยให้ละเอียดต่อไป

พญ.โศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

พญ.โศรยา กล่าวถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลการรักษาด้วยยากัญชา นอกจากผู้ป่วยมะเร็งแล้ว ในขณะนี้ทีมของเราก็กำลังประเมินผลการใช้ยาสารสกัดกัญชาในการบรรเทาอาการปวดปลายประสาทที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษามาตรฐาน รวมถึงการประเมินผลการเพิ่มคุณภาพการนอนหลับจากยาศุขไสยาศน์ ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้ได้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ช่วยให้หลับมาก่อน แต่ไม่ได้ผล การใช้ยาศุขไสยาศน์พบว่าทำให้คุณภาพการนอนหลับดีขึ้นในทุกมิติ แต่ผู้ป่วยหลายรายแจ้งว่ามีอาการระคายเคืองทางเดินอาหารส่วนบนมาก ทางโรงพยาบาลจึงนำผลการประเมินเบื้องต้นมาปรับรูปแบบการผลิตยาศุขไสยาศน์ให้เป็นแคปซูล และพร้อมจะส่งมอบให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกไปกระจายให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเดือนกันยายนนี้

“สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการใช้ยากัญชา โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร มีความมุ่งมั่นในการผลิตยากัญชาที่มีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้โรงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาที่ปลอดภัย ทุกวันนี้ฟังข่าวว่าประชาชนหลายคนยังไปหาซื้อยากัญชาใต้ดิน ซึ่งไม่ทราบคุณภาพ ตอนนี้ทางโรงพยาบาลได้รับมอบยากัญชาตำรับพื้นบ้าน ซึ่งเราส่งทีมเภสัชกรและแพทย์แผนไทยลงไปเก็บข้อมูล พบว่ามีความปลอดภัยและมีประสิทธิผลดี ในด้านการช่วยการนอนหลับ ปวดเรื้อรัง และโรคผื่นภูมิแพ้ ซึ่งเตรียมพร้อมจะนำมาผลิต โดยหากได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการยาเสพติดภายในเดือนนี้ น่าจะมียากัญชาตำรับพื้นบ้านให้แพทย์แผนไทยได้สั่งจ่ายให้ผู้ป่วยปลายปี และจะวางระบบการเก็บข้อมูล เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ประสิทธิผลและความปลอดภัยเพื่อนำเสนอเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติและใช้ในระบบสุขภาพอย่างยั่งยืน” ผอ.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าว

ผู้ป่วยที่มีความประสงค์อยากเข้ารับการปรึกษา รับยากัญชาทางการแพทย์ สามารถโทรปรึกษาก่อนได้ที่ (037) 211-289 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ Facebook/สถาบันการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร