เมียนมา กำลังมา! DITP แนะผู้ประกอบการไทย ขยายช่องทางส่งออก เจาะตลาดสินค้าออนไลน์

container terminal?Wharf, transport

เมียนมา กำลังมา! DITP แนะผู้ประกอบการไทย ขยายช่องทางส่งออก เจาะตลาดสินค้าออนไลน์

เพจ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าว นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เผยว่า สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา ได้กล่าวถึงแนวโน้มการใช้สื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียของชาวเมียนมาในชีวิตประจำวัน

ปัจจุบันชาวเมียนมามีการใช้งานสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียเพิ่มมากขึ้น มีจำนวนผู้ใช้กว่า 22 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 41 เป็นวัยแรงงานอายุระหว่าง 15-64 ปี คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 67 นับว่าเป็นช่วงอายุที่มีโอกาสจะใช้โซเชียลมีเดีย และซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆ ได้ ประชากรส่วนใหญ่ที่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ เช่น ย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ และเนปิดอว์ เป็นต้น

ผลจากการเติบโตของการใช้สื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียของชาวเมียนมา ทำให้เป็นโอกาสของผู้ผลิต ผู้ส่งออกของไทย ที่จะต้องพิจารณาใช้ช่องทางในการขยายตลาดส่งออกให้กับสินค้าไทย เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น

ชาวเมียนมามีการค้าขายสินค้าผ่านทาง Facebook และใช้วิธีเก็บเงินปลายทางเป็นส่วนใหญ่ ปี 2562 มีผู้ที่ซื้อสินค้าออนไลน์ ประมาณ 180,000 คน มูลค่าการซื้อสินค้าเฉลี่ยประมาณ 20 เหรียญสหรัฐต่อครั้ง

5 อันดับสินค้าที่นิยมซื้อออนไลน์จากต่างประเทศ ได้แก่
1.สินค้าแฟชั่น
2.เครื่องสำอาง
3.ตั๋วรถยนต์/เครื่องบิน/รถไฟ
4.หนังสือ
5.เครื่องดื่มและอาหาร