ชาวนาโพธิ์ทองลงมือปลูกข้าวต่อหลังเก็บเกี่ยว วัดดวงผลลัพธ์ครั้งต่อไป

วันที่ 18 พ.ย. 59 ผู้สื่อข่าวรายงาน ภายหลังชาวนาในทุ่งนาหมู่ 5 ตำบลยางช้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ได้ลงมือการทำนาหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตนำไปขายโรงสีในช่วงราคาตกต่ำ โดยที่ประชุม ครม.เห็นชอบมาตรการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชหมุนเวียน  ภายใต้นโยบายส่งเสริมการเกษตรแบบครบวงจรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 2 มาตรการ มาตรการแรก คือ การปลูกพืชปุ๋ยสด ดำเนินการโดยกรมพัฒนาที่ดิน ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชปุ๋ยสด คือ ปอเทือง เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ขายคืนให้กรมพัฒนาที่ดิน ส่วนมาตรการที่ 2 คือ โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมการเกษตรโดยทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะสนับสนุนสินเชื่อ

201611181352412-20130724124631-768x433

ด้านนายมานะ เขียวแก้ว อายุ 56 ปี ชาวนา หมู่ 9 ตำบลยางช้าย อำเภอโพธิ์ทอง กล่าวว่า ตนเองทำนาเช่าจำนวน 23 ไร่  ที่ต้องลงมือทำนาต่อหลังจากราคาตกต่ำและรัฐบาลให้การช่วยเหลือสนับสนุนปลูกพืชชนิดอื่นนั้น  ตนเองมีความชำนาญในด้านการทำนามาตลอดชีวิตและมีเครื่องมือในการการทำนาอยู่แล้วเรื่องราคาข้าวจะถูกจะแพงนั้นเอาไว้วัดดวงกันในช่วงการเก็บเกี่ยวผลผลิต ในช่วงนี้ก็ต้องลงมือทำนากันต่อหวั่นล่าช้าน้ำแล้งไม่มีน้ำทำนา

ส่วนนางนงเยาว์ พรหมเมศร์  อายุ 51 ปี ชาวนา หมู่ 5 ตำบลยางซ้าย อำเภอโพธิ์ทอง กล่าวว่า ตนเองทำนาเช่าจำนวน 5ไร่ โดยที่ผ่านมาเก็บเกี่ยวผลผลิตไปขายได้ 5,800 บาทต่อตัน และก็ต้องลงมือทำนาต่อเนื่องจากทำนามาตั้งแต่แรก จะให้ไปปลูกพืชชนิดอื่นนั้นขาดความรู้ ความชำนาญ หวั่นผลผลิตได้น้อย และมีต้นทุนความรู้ในเรื่องการทำนามาตั้งแต่เด็ก  ก็เลยต้องทำนาต่อไป ส่วนเรื่องราคาข้าวนั้นได้เท่าไหร่ก็ต้องทำ มีความหวังในช่วงเก็บเกี่ยว  ในการสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว  เรื่องกำไร ขาดทุน เป็นหนี้สิน หรือว่ามีเงินใช้จ่ายในครัวเรือนนั้นไว้วัดดวงกันช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวและราคาในช่วงนั้นกันอีกที

 

ที่มา มติชนออนไลน์