ไปสมัครกันเลย! เปิดขั้นตอนสมัครงาน กฟผ. ประจำปี 2563 ผ่านระบบออนไลน์

ไปสมัครกันเลย! เปิดขั้นตอนสมัครงาน กฟผ. ประจำปี 2563 ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 15 ก.ค. 63 เพจ กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โพสต์ขั้นตอนรับสมัครงาน กฟผ. ประจำปี 2563 ระบุว่า

ขั้นตอนการสมัครงาน กฟผ. ประจำปี 2563 ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. – 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00 น.

1. เข้าเว็บไซต์ www.egat.co.th/recruit และ คลิกเลือกเมนู “ระบบรับสมัครงานออนไลน์”

2. กรอกข้อมูลส่วนบุคคล และแนบเอกสารประกอบการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน โดยเอกสารต้องลงนามสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

3. ตรวจสอบข้อมูลที่กรอกให้ถูกต้อง ก่อนกดยืนยันส่งใบสมัคร เนื่องจากเมื่อยืนยันการส่งใบสมัครแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4. ให้ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2563-1 สิงหาคม 2563 และการสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบภายในระยะเวลาที่ กฟผ. กำหนดไว้เท่านั้น

5. ผู้สมัครสามารถตรวจสอบข้อมูลสถานะการสมัครได้ที่ เมนู “ตรวจสอบสถานะการสมัคร” โดยใช้ข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน และวันเกิดเป็นรหัสผ่านในการเข้าตรวจสอบข้อมูลสถานะการสมัคร

6. เมื่อสมัครงาน และชำระเงินเรียบร้อย ในเมนู “ตรวจสอบสถานะการสมัคร” จะขึ้นสถานะตามภาพที่ปรากฏ

📞 หากมีข้อสงสัย / ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อแผนก สรรหาบุคลากร โทร. (02) 436-5341, (02) 436- 5348

ที่มา เพจ กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย