รองนายกรัฐมนตรี สั่งการให้ ธนาคารออมสิน เร่งช่วยเหลือ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

รองนายกรัฐมนตรี สั่งการให้ ธนาคารออมสิน เร่งช่วยเหลือ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

เว็บไซต์ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์เผย นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานแก่ธนาคารออมสิน ว่า ได้มอบหมายให้ธนาคารออมสิน เตรียมสินเชื่อสำหรับคนตัวเล็กเพิ่มเติมโดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายลง รวมทั้งต้องมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายใหม่ในยุค New Normal ที่มีการเปลี่ยนแปลงด้วย ซึ่งต้องทำให้เกิดธุรกิจใหม่ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง

ในส่วนของธนาคารออมสิน ขณะนี้ได้เตรียมออกมาตรการสินเชื่อซอฟต์โลน สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว ผ่านธนาคารของรัฐและธนาคารพาณิชย์ วงเงิน 1 แสนล้านบาท ให้กู้รายละไม่เกิน 50 ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อเดือน เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 คาดว่าจะนำเรื่องเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาในวันอังคารนี้

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการสินเชื่อซอฟต์โลนสำหรับประชาชนทั่วไป วงเงิน 2 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นมาตรการสินเชื่อที่ต่อเนื่องจากมาตรการเดิม ที่ให้ผู้มีอาชีพอิสระกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท และผู้มีรายได้ประจำกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท โดยสินเชื่อดังกล่าวให้กู้โดยไม่ต้องใช้หลักประกันและผู้ค้ำประกันให้กู้สูงสุด 50,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 0.35 ต่อเดือน โดยเตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารออมสิน ในวันที่ 21 กรกฎาคมนี้