จ่อตั้งศูนย์ฟื้นฟูเศรษฐกิจ หลังโควิด-19 พร้อมมาตรการช่วยเหลือ SMEs-กระตุ้นการท่องเที่ยว

จ่อตั้งศูนย์ฟื้นฟูเศรษฐกิจ หลังโควิด-19 พร้อมมาตรการช่วยเหลือ SMEs-กระตุ้นการท่องเที่ยว

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดภายหลังการประชุมทีมที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ ว่า เป็นการทำงานในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่และเป็นการหารือทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชน เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือและฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ทีมที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจข้อเสนอคือ การตั้งศูนย์ฟื้นฟูเศรษฐกิจ หลังสถานการณ์โควิด-19 ตั้งทีมรวบรวมข้อมูลเพื่อติดตามปัญหาอย่างรวดเร็ว มาตรการดูแลเอสเอ็มอี ซึ่งกำลังพิจารณาถึงการขยายเวลาการชำระหนี้และเพิ่มสภาพคล่องผ่านกองทุนต่างๆ

มาตรการดูแลเอสเอ็มอี กำลังพิจารณาถึงการขยายเวลาการชำระหนี้ คาดว่าจะใช้เงินงบประมาณจาก พ.ร.บ.กู้เงิน 4 แสนล้านบาท เบื้องต้นอาจให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เข้ามาช่วยค้ำประกัน ตามมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (soft loan) เนื่องจากมาตรการเดิมธนาคารแห่งประเทศไทย ปล่อยสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ย ไม่เกิน 2% ต่อปี เป็นเวลา 2 ปี แต่หากธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ปล่อยสินเชื่อดังกล่าวต่อ ก็จะให้ บสย. เข้ามาช่วยค้ำประกันในปีถัดๆ ไป เพื่อให้ธนาคารมีความมั่นใจในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น

การท่องเที่ยว มีแนวคิดที่จะหามาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในวันธรรมดา และการกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองรอง รวมถึงมาตรการชิม ช้อป ใช้ เพื่อช่วยเหลือภาคประชาชน ตลอดจนการทำแพลตฟอร์มของโรงแรมภายในประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและโรงแรมต่างๆ และช่วยให้โรงแรมที่ไม่ถูกกฎหมายให้สามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือของรัฐได้มากขึ้น

พร้อมยังเป็นห่วงบัณฑิตจบใหม่ที่ปีนี้มีถึง 5 แสนคน และคาดว่าจะมีผู้ตกงานหลายแสนคน จึงต้องหามาตรการรองรับและดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี