สุดอลังการสุรินทร์จัดงาน“รวมช้าง รวมใจ ไว้อาลัยพ่อหลวง”

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า ทางจังหวัดได้ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน แลการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดจัดกิจกรรม“รวมช้าง รวมใจ ไว้อาลัยพ่อหลวง” และกิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อ (จัดอาหารเลี้ยงช้าง) ขึ้น ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน ที่บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภัคดีศรีณรงค์จางวาง และสนามแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ เพื่อแสดงถึงความรัก ความอาลัย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และแสดงความกตัญญูที่มีต่อ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลเดชฯ พระผู้เปี่ยมล้นด้วยเมตตา และความห่วงใยต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลา 70ปี

สำหรับวันที่ 18 พฤศจิกายน จัดขบวนต้อนรับช้างและเลี้ยงอาหารช้าง 160 เชือก และขบวนช้าง และประชาชนชาวสุรินทร์      “ร้อยดวงใจ ไว้อาลัยพ่อหลวง” โดยการตั้งขบวนคำพ่อสอน จำนวน 9 ขบวน ตั้งแต่เวลา 07.00 น.         จากบริเวณหลังสถานีรถไฟสุรินทร์ ถึงบริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภัคดีศรีณรงค์จางวาง

%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%872

วันที่ 19-20 พฤศจิกายน จัดกิจกรรม “รวมช้าง รวมใจ ไว้อาลัยพ่อหลวง”ตั้งแต่เวลา 08.00 น. โดยมีองก์การแสดง 4 องก์ ดังนี้ องก์ที่ 1 ใต้ร่มพระบารมี องก์ที่ 2 สุรินทร์เมืองช้าง องก์ที่ 3 คชสารคู่พระบารมี คู่แผ่นดิน และองก์ที่ 4 รวมช้าง รวมใจ ไว้อาลัยพ่อหลวง นอกจากนี้ จังหวัดสุรินทร์ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอันน่าสนใจให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าชม             ได้ตลอดทั้งช่วงงานกิจกรรม อันได้ก่ หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง ชมวิถีชีวิตของคนเลี้ยงช้าง ซึ่งเลี้ยงเสมือนเป็นสมาชิกหนึ่งในครอบครัว และพบกับความน่ารักและแสนรู้ของโขลงช้างกว่า 300 เชือก

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์ ชื่นชมและศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับจังหวัดสุรินทร์ ทั้งทางด้านภูมิศาสตร์ ธรรมชาติ ชาติพันธุ์โบราณคดี ประวัติศาสตร์เมืองแบบ 360 องศา ผ่านสื่อจำลอง         ที่ทันสมัยที่สุดในอีสานใต้  ,หมู่บ้านทอผ้าไหมยกทองโบราณ บ้านท่าสว่าง ชมศิลปะการถักทอเส้นไหม สลับซ้อนดิ้นทองผสมผสานลายราชสำนักโบราณอันอ่อนช้อย วิจิตรงดงาม ร่วมสัมผัสกระบวนการทอผ้าไหมอันน่าตื่นตา ตื่นใจ     พร้อมทั้งเรียนรู้ภูมิปัญญาการย้อมสีจากธรรมชาติของชาวสุรินทร์ ให้ติดแน่นทนนาน  วนอุทยานพนมสวาย สักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 9 แห่ง ได้แก่ พระพุทธสุรินทรมงคล,                       รอยพระพุทธบาทจำลอง, อัฐิหลวงปู่ดุลย์ อตุโล, พระพุทธรูปองค์ดำ, อัฐิหลวงปู่สวน (พระครูพนม ศิลาคุณ), ปราสาทหินพนมสวาย, เจ้าแม่กวนอิม, เต่าหินศักดิ์สิทธิ์ และสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ พร้อมร่วมเคาะระฆังศักดิ์สิทธิ์ 1,080 ใบเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

กลุ่มปราสาทตาเมือน กลุ่มโบราณสถานปราสาทหินสามหลังสามแบบ ในศาสนาฮินดูลัทธิไศวนิกาย ที่เป็นจุดพักของนักเดินทางในครั้งอดีตตามแนวบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา  และตลาดช่องจอม ตลาดสินค้าพื้นเมืองทั้งไทย – กัมพูชา นับวันจะคึกคักขึ้นตลอดและเป็นด่านชายแดนที่สำคัญของ AEC จุดหนึ่ง สนใจสอบถามได้ที่ ททท. สำนักงานสุรินทร์ โทร. 0 44 51 4447 – 8 โทรสาร. 0 4451 8530  –http://www.tourismthailand.org/surin หรือโทร. 1672