เปิดรับสมัครเกษตรกร – เอสเอ็มอี ทั่วประเทศ โครงการ ‘จีเนียส เดอะ ครีเอชั่น’

ครั้งแรกวงการเกษตรกรรมไทย กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประกาศเปิดรับสมัครเกษตรกร – เอสเอ็มอี ทั่วประเทศ โครงการจีเนียส เดอะ ครีเอชั่น พัฒนายกระดับธุรกิจเกษตรวิถีใหม่ทั่วประเทศ ให้พร้อมก้าวสู่ระดับโลก

ปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์ในตัวคุณกับหลักสูตรแรกของธุรกิจการเกษตรไทย ที่นำพลังของความคิดสร้างสรรค์ผสมผสานเข้ากับวิสัยทัศน์ด้านการออกแบบ มาเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจเกษตรกรรม  โดยกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จับมือกับสุดยอดนักออกแบบบรรจุภัณฑ์มือรางวัลระดับโลกและสุดยอดนักวางวิสัยทัศน์ระดับโลก และ ซูเปอร์โค้ช ชั้นนำด้านฟาร์มเกษตรของประเทศ  โชค บูลกุล กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย ที่จะร่วมกันค้นหา 10 สุดยอดไอดอลเกษตรกรไทยทั่วประเทศ เพื่อก้าวสู่อุตสาหกรรมเกษตรวิถีใหม่  และพร้อมแข่งขันในตลาดระดับโลก เปิดรับสมัครเกษตรกรทั่วประเทศ แล้ววันนี้ ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นี้ สมัครทางออนไลน์ ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

ภายใต้วิสัยทัศน์ของ นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  ได้ประกาศเปิดตัว “กิจกรรมพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมต้นแบบอัจฉริยะ”ภายใต้โครงการ การเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยี อุตสาหกรรม (เกษตรแปรรูป )   หรือเรียกสั้นๆว่า โครงการจีเนียส  เดอะ ครีเอชั่น ( Genius The Creation ) จัดโดย กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม โดยเป็นหลักสูตรแรกของธุรกิจการเกษตรไทย ที่นำพลังของความคิดสร้างสรรค์ผสมผสานเข้ากับวิสัยทัศน์ด้านการออกแบบ มาเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจเกษตรกรรม แบบครบวงจร ผ่านทาง 3 กิจกรรมหลัก คือ การให้ความรู้  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการให้มีความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การแข่งขันด้านต่างๆ ของอุตสาหกรรมเกษตรวิถีใหม่ และสร้างโอกาสในการเติบโตสู่ตลาดการแข่งขันระดับโลกได้ในอนาคต

สำหรับกิจกรรมนี้ ได้รับความร่วมมือ จาก ซูเปอร์โค้ช วิทยากรชื่อดังระดับโลก  คือ ค้ชยอด  ฉัตรชัย ระเบียบธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยอด คอร์ปอเรชั่น จำกัด  นักวางวิสัยทัศน์ระดับโลกผ่านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และ โค้ชแชมป์ สมชนะ กังวารจิตต์ ผู้ก่อตั้ง บริษัท พร้อมท์ ดีไซน์ จำกัด  สุดยอดนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับด้วยรางวัลระดับโลก การันตีถึง 78 รางวัล พร้อมกับยังมี ซูเปอร์โค้ชชั้นนำด้านฟาร์มเกษตรของประเทศ  คุณโชค บูลกุล  กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย ที่ได้รับรางวัลบุคคลสำคัญแห่งปีด้านธุรกิจเกษตรกรรมและฟาร์มเกษตรเพื่อ  การท่องเที่ยว จากนิตยสาร ไทม์เอเชีย มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่จะสร้างวิสัยทัศน์และพลังแห่งการสร้างสรรค์ด้านเกษตรกรรม ตั้งแต่วันเปิดโครงการ และการนำผู้ผ่านการคัดเลือกไปเยี่ยมชมการทำงานของฟาร์มโชคชัย และการให้คำปรึกษาแนะนำกับผู้ประกอบการ ในรอบต่างๆอย่างเต็มที่

โครงการนี้ จะรับสมัครจากเกษตรกรทั่วประเทศที่ต้องการใช้พลังแห่งความคิดสร้างสรรค์มาร่วมในกิจกรรมนี้ ซึ่งจะแบ่งการคัดเลือกเป็น 3 รอบ คือ การคัดเลือก 100 ราย ในรอบแรก จากผู้สมัครทั่วประเทศ  และในรอบที่สอง คัดเหลือ 40 ราย แล้วคัดเหลือ 10 สุดยอดไอดอลเกษตรกรไทยของหลักสูตรในปี 2563 นี้ นอกจากนี้ยังมี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกษตรอุตสาหกรรม  การตลาดออนไลน์  การสร้างแบรนด์ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิตอล  มาร่วมให้สาระความรู้กันอีกด้วย  

 ผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็น 10 สุดยอดไอดอลด้านเกษตรกรรมจากทั่วประเทศใน โครงการจีเนียส  เดอะ ครีเอชั่น  มีโอกาสร่วมกับโค้ชยอด  และ โค้ช แชมป์  มาร่วมวางวิสัยทัศน์ในการออกแบบ จนได้บรรจุภัณฑ์ให้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  พร้อมกับยังมี ทีมงานนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกมาให้คำปรึกษาอีกด้วย  และ สิ่งที่พิเศษสุดๆ ในโครงการนี้ ยังมีรางวัล เบสต์ ออฟ เดอะเบสต์ อีก 4 รางวัล แบ่งเป็น ผู้ประกอบการที่ดีที่สุด 2 รายที่ถูกเลือกโดย คุณโชค บูลกุล  จะได้รับการให้คำปรึกษาแนะนำเป็นการส่วนตัวหลังจากจบโครงการ  และ ผู้ประกอบการที่ดีที่สุด อีก2 รายที่ถูกเลือกโดย โค้ชแชมป์ สมชนะ กังวารจิตต์ จะได้รับการดูแลด้านออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่จะก้าวไปสู่การเป็นผลิตภัณฑ์เกษตรอุตสาหกรรมระดับโลกในอนาคต

โครงการนี้ จะเริ่มเปิดรับสมัครให้เกษตรกรทั่วประเทศ สามารถสมัครได้ทางออนไลน์ ตั้งแต่ วันนี้ -20 กรกฎาคม นี้ เป็นต้นไป โดยทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้วางเป้าหมายว่ากิจกรรมนี้จะเป็น 1 ในกิจกรรมที่ สอดคล้องกับนโยบาย และวิสัยทัศน์ ของกรมฯในด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ เกษตรอุตสาหกรรมไทย ได้สร้างความสำเร็จพร้อมเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้อนาคตอันใกล้

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ ต้องมีคุณสมบัติ  เป็นนิติบุคคลที่มีการจดทะเบียน อย่างถูกต้องและมีเลขทะเบียน 13 หลัก โดยเป็น ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม และเกษตรกรแนวคิดใหม่ เช่น เกษตรกรที่มีแปลงปลูกหรือแปรรูป, เกษตรกรภาคบริการ (ฟาร์มสเตย์, คาเฟ่, ท่องเที่ยว), เกษตรแนวคิดใหม่ เกษตรอุตสาหกรรม (สินค้าแปรรูปจากวัตถุดิบทางการเกษตร) และห่วงโซ่อุปทานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งในรูปแบบ บริษัท  วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ OTOP  โดยสมัครได้ 1 กิจการต่อ 1 ท่าน โดยสมัครเข้าร่วมโครงการฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่  20  กรกฎาคม 2563  สมัครทางออนไลน์ ได้ที่  https://forms.gle/6LUYgzAsHCpij5vGA   

Email: ga.[email protected] Line: @ga.thecreation (มีเครื่องหมาย @ ด้วย)  เฟซบุ๊ค : ga.thecreation รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถ โทรติดต่อได้ที่  06 4721 8102