ธปท.เผย การเงินไทยยังเสถียร ย้ำผู้ประกอบการเตรียมแนวทางรับมือความเสี่ยง

ธปท.เผย การเงินไทยยังเสถียร ย้ำผู้ประกอบการเตรียมแนวทางรับมือความเสี่ยง

เว็บไซต์ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ เผยข่าว ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยผลการประชุมระหว่างคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) วันที่ 7 กรกฎาคมที่ผ่านมาว่า ที่ประชุมมีความเห็นว่าระบบการเงินไทยโดยรวมยังมีเสถียรภาพ ธนาคารพาณิชย์และธุรกิจประกันภัยมีเงินกองทุนอยู่ในระดับสูง แต่ระบบการเงินยังคงมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังมีความไม่แน่นอน

รวมทั้งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการเงินที่ยืดเยื้อ จึงจำเป็นต้องรักษาระบบต่างๆ ให้อยู่ในระดับสูงไว้อย่างต่อเนื่อง ขณะที่รายได้ของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ โดยเฉพาะ SMEs ปรับตัวลดลง ส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้ด้อยลงเป็นวงกว้าง รวมทั้งรูปแบบการดำเนินธุรกิจและวิถีชีวิตใหม่ของประชาชน จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจในระยะต่อไป

ที่ประชุมจึงได้ประเมินความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงิน ประกอบด้วย การประเมินผลมาตรการช่วยเหลือด้านสภาพคล่องแก่ภาคส่วนต่างๆ ที่ได้ดำเนินการแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการต่างๆ ช่วยแก้ปัญหาสภาพคล่องได้ตรงจุด การเร่งผลักดันมาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและการปรับรูปแบบการทำธุรกิจ ให้สอดคล้องกับบริบทใหม่และการดำเนินมาตรการเพื่อรักษาความแข็งแกร่งของระบบการเงินไทย

อย่างไรก็ตาม ภาคส่วนต่างๆ ในระบบการเงินควรให้ความสำคัญกับการประเมินความเพียงพอของเงินทุนสำรองภายใต้ภาวะวิกฤต เพื่อเตรียมแนวทางรองรับความเสี่ยงที่อาจเพิ่มขึ้นในระยะข้างหน้า โดยที่ผ่านมา ธปท. ได้ดำเนินมาตรการสนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์ รักษาระดับเงินกองทุนให้อยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง