กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบ ‘มนุษย์ดมกลิ่น’ รายได้ดี ค่าตอบแทนตัวอย่างละ 600 บาท

กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบ ‘มนุษย์ดมกลิ่น’ รายได้ดี ค่าตอบแทนตัวอย่างละ 600 บาท

เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 63 นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ทส. มีการกำหนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสีย ที่ปล่อยทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ โดยบังคับใช้กับโรงงานอุตสาหกรรม 24 ประเภท ซึ่งส่วนใหญ่เป็น อุตสาหกรรมที่ไม่มีการใช้สารเคมีในการผลิต โรงงานผลิตยาง และสถานที่เลี้ยงสัตว์

โดยได้กำหนดวิธีการ ตรวจวัดกลิ่น ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีตรวจวัดค่าความเข้มกลิ่นโดยการวิเคราะห์กลิ่นด้วยการดม (Sensory test) และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ทดสอบกลิ่นของ คพ. ซึ่งสาระสำคัญกำหนดให้ คพ. ดำเนินการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ทดสอบกลิ่น โดยให้ประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทดสอบกลิ่น พร้อมทั้งให้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ทดสอบกลิ่น โดยการขึ้นบัญชีรายชื่อมีอายุ 1 ปี

นายประลอง กล่าวว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ได้ติดตามและให้ความสำคัญกับผู้ที่จะทำหน้าที่มนุษย์ดมกลิ่นเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการร้องเรียนเรื่องกลิ่นเหม็นให้กับพี่น้องประชาชน ในการทดสอบกลิ่นแต่ละครั้งจะต้องมีคนอย่างน้อยจำนวน 6 คน ซึ่งคนเหล่านี้จะต้องไม่ใช่คนที่มีความไวต่อกลิ่นเป็นพิเศษ หรือขาดความสามารถในการดมกลิ่น จะต้องเป็นคนที่มีประสาทรับกลิ่นอยู่ในระดับปกติ ซึ่งจะต้องมีการทดสอบเพื่อทำการคัดเลือกคนที่มีคุณสมบัติดังกล่าว คพ. จึงกำหนดการทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทดสอบกลิ่นเป็นประจำทุกปี เพื่อดำเนินการตรวจวิเคราะห์กลิ่นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ และนำไปสู่การแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นรบกวน

ปี 2563 นี้ คพ.กำหนดการทดสอบเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ทดสอบกลิ่น ในระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์กลิ่นด้วยการดม ชั้น 4 อาคารห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม คพ. โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมการทดสอบวันละ 60 คน มีผู้สมัครจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และสถาบันการศึกษา จำนวน 180 คน

โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้น อาทิเช่น มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคภูมิแพ้หรือโรคระบบทางเดินหายใจ ไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์ ไม่ทำงานหรืออาศัยอยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบกิจการ เพราะอาจทำให้คุ้นเคยกับกลิ่น เป็นต้น ผู้ผ่านการทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทดสอบกลิ่น เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจวัดกลิ่นด้วยการดม จะได้รับค่าตอบแทนในการดมกลิ่นตัวอย่างละ 600 บาท และที่สำคัญคือได้ประสบการณ์เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน นายประลอง กล่าว