ที่จุฬาฯ มีอยู่จริง วิชา ‘การตายอย่างมีคุณภาพ’ เปิดให้นิสิตลงเรียนได้แล้ว

วันนี้ (17 พฤศจิกายน) โลกออนไลน์มีการแชร์วิชาการเรียนรู้ใหม่ ชื่อวิชา “การตายอย่างมีคุณภาพ” ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Beautiful Death” สังกัดศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ หลังจากมีภาพชื่อรายวิชาดังกล่าวหลุดออกไป ปรากฏว่ามีการพูดถึงกันอย่างมาก ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตบางส่วนมองว่าเป็นวิชาที่น่าสนใจและไม่เคยได้ยินมาก่อน บางส่วนเห็นว่าคล้ายกับหลักธรรมทางศาสนา ขณะที่บางความเห็นระบุว่า “เคยเรียนวิชามรณศึกษา แต่ไม่ใช่ที่จุฬาฯนะ เรารู้สึกว่าดี ไม่ได้แบบปลง ธรรมะไรเลยนะ แค่คิดว่ามีประโยชน์ดี”

นอกจากนี้ จากการตรวจสอบข้อมูล พบว่าวิชาลักษณะดังกล่าวยังมีอยู่อีกแห่งคือที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ที่อยู่ในชื่อวิชา “ชีวิตและความตาย” อีกด้วย ซึ่งเปิดเป็นวิชาเลือก รับเฉพาะนิสิตปี 3 ขึ้นไป

ทั้งนี้ ในเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาทั่วไประบุถึงวัตถุประสงค์ของวิชานี้ว่า 1.อธิบายความหมายและความสำคัญของการตายและการตายอย่างมีคุณภาพ 2.อธิบายความเชื่อและความคิดเกี่ยวกับความตายในมุมมองต่างๆ 3.วิเคราะห์แนวคิดที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและความตายอย่างมีคุณภาพ 4.อภิปรายความสัมพันธ์ของแนวทางการดำเนินชีวิตและการตายอย่างมีคุณภาพ 5.อภิปรายเกี่ยวกับพิธีกรรมและกฎหมายเกี่ยวกับความตาย 6.อภิปรายแนวทางการจัดการกับอารมณ์ในการเผชิญกับความตาย 7.เสนอแนวและอภิปรายแนวทางการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและคุณภาพ

โดยมติชนออนไลน์ติดต่อไปยังหนึ่งในอาจารย์ผู้สอน ยืนยันว่าวิชานี้เปิดสอนจริง และเพิ่งเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อวานนี้เป็นวันแรก โดยการศึกษาเรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องแปลก และเป็นสิ่งที่ทั่วโลกเรียนรู้ พยายามเข้าใจ น่าเรียนรู้ ถกเถียง

 

ที่มา มติชนออนไลน์  โดย นายวรวิทย์ ไชยทอง ผู้เขียน