ไอร่าแคปปิตอล แต่งตั้ง นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ นั่งประธานบอร์ดบริษัท

ไอร่าแคปปิตอล แต่งตั้ง นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ นั่งประธานบอร์ดบริษัท

คณะกรรมการ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ AIRA มีมติแต่งตั้ง นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม เป็นต้นไป

นายประเสริฐ มีความเชื่อมั่น มั่นใจ และเห็นถึงศักยภาพการเติบโตของบริษัทไอร่าแคปปิตอล ซึ่งดำเนินธุรกิจการลงทุนในบริษัทอื่นๆ หรือ Holding Company ว่า เป็นกลุ่มบริษัททางการเงินที่แข็งแรง มีการบริหารแบบมืออาชีพ อีกทั้งมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงรับตำแหน่งประธานกรรมการ ของไอร่า แคปปิตอล อีกตำแหน่งหนึ่ง

นอกเหนือจากปัจจุบันที่นั่งเป็น ประธานกรรมการ บริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือของ AIRA  ซึ่งทำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่เน้นการเข้าไปลงทุนในรูปแบบความร่วมมือกับพันธมิตร ที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และรับเหมาก่อสร้างเป็นหลัก เพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคงในระยะยาว โดยดำเนินโครงการ ASP1 Spring Tower เสร็จสิ้นไปแล้ว โดยเป็นอาคารสำนักงานให้เช่าเกรดเอ สูง 27 ชั้น แห่งแรกของไอร่า ซึ่งตั้งอยู่สี่แยกราชเทวี

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์

นายประเสริฐ เป็นผู้บริหารมืออาชีพ  มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จในการบริหารธุรกิจองค์กรชั้นนำมากมาย โดยก่อนหน้านี้ นายประเสริฐ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานกรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย ฯลฯ เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทไอร่าแคปปิตอล ดำเนินธุรกิจการลงทุนในบริษัทอื่นๆ Holding Company ปัจจุบันมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมลงทุนทั้งหมด 11 แห่ง มีทั้งธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจจัดการกองทุน ธุรกิจลิสซิ่ง ธุรกิจแฟคทอริ่ง  ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษาทางธุรกิจแบบครบวงจร