“สุรา พาคิดน้อย ด้อยความปลอดภัย” คำขวัญ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ

“สุรา พาคิดน้อย ด้อยความปลอดภัย” คำขวัญ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ

เพจ ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี – PMOC เผยแพร่เมื่อวันที่ 6 ก.ค. ระบุว่า โดยคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ตรงกับวันเข้าพรรษาของทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 6 กรกฎาคม นั้น

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปีนี้ไว้ว่า

“สุรา พาคิดน้อย ด้อยความปลอดภัย”