สธ. เชิญชวนผู้ป่วยโควิด 19 -ผู้ใกล้ชิด บริจาคเลือดวิจัยภูมิคุ้มกัน

สธ. เชิญชวนผู้ป่วยโควิด 19 -ผู้ใกล้ชิด บริจาคเลือดวิจัยภูมิคุ้มกัน

วันที่ 3 ก.ค. 2563 ที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์คณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่าได้รับมอบหมายจาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมแถลงข่าวโครงการ “ฮีโร่โควิด 19” โดยหน่วยไวรัสวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทำการศึกษาวิจัยภูมิคุ้มกันในผู้ที่หายจากโรคโควิด 19 โดยได้รับการสนับสนุนด้านข้อมูลจาก กรมควบคุมโรคและกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยระบบสุขภาพ (สวรส.) จำนวน 3 ล้านบาท เพื่อศึกษาการสร้างภูมิคุ้มกัน, ป้องกันการติดเชื้อได้หรือไม่ ระยะเวลาที่ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันเมื่อหายป่วย และภูมิคุ้มกันสามารถอยู่ในร่างกายได้นานเพียงใด

โดยคุณสมบัติอาสาสมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี เป็นผู้ติดเชื้อโควิด 19 และหายดีแล้ว  และกลุ่มผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่เคยติดเชื้อมาแล้ว จะมีการเจาะเลือดเพื่อนำไปศึกษา 3 ครั้ง คือระยะ 3 เดือน ,6 เดือนและ 9 เดือน ซึ่งจะไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของผู้ที่เข้าร่วมวิจัย

“ขอเชิญชวนให้ผู้ที่หายป่วยจากโรคโควิด 19 รวมถึงผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยแต่ไม่ติดเชื้อ ร่วมเป็นอาสาสมัครฮีโร่โควิด 19 เพราะเลือดหรือภูมิคุ้มกันของท่าน อาจเป็นกุญแจที่จะช่วยป้องกันควบคุมการติดเชื้อของโรคโควิด 19 ในอนาคต” นายแพทย์คณวัฒน์กล่าว

ทั้งนี้ ผู้ที่หายป่วยจากโรคโควิด 19 รวมถึงผู้ที่สัมผัสใกล้ชิด สามารถติดต่อขอบริจาคเลือดได้ที่ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 02-256-4132 ต่อ 404 หรือ อีเมล์ [email protected]