แพทย์แนะ หยุดยาวเข้าพรรษา ยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” ทำอาหารกินกันในครอบครัว

แพทย์แนะ หยุดยาวเข้าพรรษา ยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” ทำอาหารกินกันในครอบครัว

เว็บไซต์ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าว นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สุดสัปดาห์นี้จะเป็นวันหยุดยาว 4 วัน เนื่องในวันเข้าพรรษาและชดเชยวันอาสาฬหบูชา ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาต่างจังหวัดเพื่อพบปะครอบครัวจำนวนมาก หลังก่อนหน้านี้มีการจำกัดการเดินทางเพราะสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งปกติเมื่อครอบครัวพร้อมหน้ามักจะมีการเลี้ยงอาหาร กินร่วมกัน

ซึ่งส่วนนี้ กรมควบคุมโรค ขอแนะนำให้ประชาชนนอกจากต้องปฏิบัติสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ต่อเนื่องแล้ว ยังขอให้ระวังเรื่องอาหารการกิน ซึ่งรวมถึงน้ำดื่มและน้ำแข็ง หากไม่สะอาดถูกสุขลักษณะ เสี่ยงมีเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสปนเปื้อนได้

เพราะสภาพอากาศช่วงนี้เปลี่ยนแปลงบ่อย อากาศร้อนสลับฝนตก เหมาะกับการเจริญเติบโตของเชื้อโรคหลายชนิด หากกินอาหารที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนอาจทำให้เจ็บป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำ 5 โรคสำคัญ ได้แก่

โรคอุจจาระร่วง โรคอาหารเป็นพิษ โรคบิด โรคไข้ไทฟอยด์ หรือไข้รากสาดน้อยและอหิวาตกโรค ทั้งนี้ สถานการณ์โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ในปี 2563 นี้ พบประชาชนป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงแล้ว 414,545 ราย เสียชีวิต 2 ราย ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ 40,973 ราย โรคบิด 1,108 ราย โรคไข้ไทฟอยด์หรือไข้รากสาดน้อย 220 ราย และอหิวาตกโรค 2 ราย

สำหรับการป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ทำได้ด้วยการยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” คือกินอาหารปรุงสุกใหม่ด้วยความร้อน ไม่มีแมลงวันตอม ล้างมือให้สะอาด ทั้งก่อนกินอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ หรือสัมผัสสิ่งสกปรก