กทม. เร่งวางแผนจัดการจราจร ช่วงเปิดเทอม

กทม. เร่งวางแผนจัดการจราจร ช่วงเปิดเทอม

เว็บไซต์ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าว พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครจะเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ พร้อมกับสถานศึกษาอื่นๆ ซึ่งอาจทำให้การจราจรติดขัดมากขึ้น

โดยเฉพาะในเส้นทางที่มีโรงเรียนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ เพื่อเป็นการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ปกครอง สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร ได้ประสานความร่วมมือกับกองบังคับการตำรวจนครบาล (บกน.) 1-9

พร้อมทั้งจัดทำแผนจัดการจราจรช่วงเปิดภาคเรียน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่เทศกิจของ กทม. ทั้ง 50 เขต จำนวน 451 คน จะปฏิบัติหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ประจำจุด บริเวณหน้าโรงเรียนในสังกัดกทม. จำนวน 437 แห่ง

รวมทั้งโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และโรงเรียนเอกชน วันละ 2 รอบ (เช้าและเย็น) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมเป็นต้นไป ตามโครงการ “การจัดการจราจร ความปลอดภัย สถานศึกษา ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (เทศกิจ School Care)”

เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุให้แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ที่สัญจรไป-มา บริเวณสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยมากที่สุดในช่วงเวลาเร่งด่วน

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานคร ได้เพิ่มมาตรการให้เจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวัง ตรวจตรา และกวดขัน บริเวณด้านหน้าโรงเรียนไม่ให้มีการขาย หรือจำหน่ายสินค้าแก่เด็กนักเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19