ศูนย์ปรสิตฯ เผย ว่ายน้ำในบ่อ บึง หนอง หรือล้างพืชผักแล้วน้ำสัมผัสตา เสี่ยงพยาธิเข้าตาได้

พยาธิเข้าตา
พยาธิเข้าตา

ศูนย์ปรสิตฯ เผย ว่ายน้ำในบ่อ บึง หนอง หรือล้างพืชผักแล้วน้ำสัมผัสตา เสี่ยงพยาธิเข้าตาได้ 

เพจ PDRC ศูนย์วิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เผยแพร่ข้อมูลให้ความรู้เรื่อง การอาบน้ำ ว่ายน้ำในบ่อ บึง หนองตามธรรมชาติ หรือแม้กระทั่งล้างพืชผักน้ำแล้วสัมผัสตา ก็สุ่มเสี่ยงต่อการติดพยาธิที่ตาได้

-> มีพยาธิใบไม้ตาหลายชนิดที่ก่อให้เกิดพยาธิสภาพที่ตา อาทิ Philophthalmus lacrimosus, Philophthalmus palpebrarum, Procerovum varium, Clinostomum spp. เป็นต้น ปกติจะพบในนกกินปลา และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

->การติดต่อพยาธิใบไม้ตา เกิดจากการเล่นน้ำ อาบน้ำ ว่ายน้ำตามบึง บ่อ หนอง สระน้ำตามธรรมชาติ มีระยะตัวอ่อนทั้ง cercaria และ metacercaria ของพยาธิที่อยู่ในน้ำหรือเกาะอยู่ตามพืชน้ำ อาจจะเข้าสู่คนเราทางตา ขณะอยู่ในน้ำหรือสัมผัสกับน้ำ

-> ดังเช่นผู้ป่วยที่ประเทศอินเดียจำนวน 113 ราย (Sivakumar R Rathinam และคณะ 2002) และผู้ป่วยในประเทศอียิปต์ (Amin RM และคณะ 2019) ในประเทศไทย เคยมีรายงานเคสผู้ป่วยเช่นกัน เป็นผู้ป่วยหญิงอายุ 31 ปี อยู่ที่จังหวัดระยอง ส่วนสาเหตุการติดเชื้อไม่ทราบชัดเจน สันนิษฐานว่าเกิดจากการล้างผักแล้วอาจจะใช้มือมาสัมผัสกับตา (Waikagul J และคณะ 2006)

-> พยาธิสภาพที่เกิดขึ้น อาจจะทำให้เยื่อตาอักเสบ กระจกตาบวม รูทะลุที่ม่านตา เป็นต้น ส่วนการรักษา ให้ยา praziquantel และผ่าตัดเอาพยาธิออก พร้อมกับยาต้านการอักเสบและต้านการติดเชื้อ

ดังนั้นแล้ว หากท่านชื่นชอบการว่ายน้ำในบ่อธรรมชาติ โดยเฉพาะเด็กๆ ถ้ามีอาการอักเสบ ปวดตา มีประวัติว่ายน้ำ เล่นน้ำ ตามบึง บ่อ สระ ก็ให้รีบไปโรงพยาบาลทันที เพื่อตรวจวินิจฉัยให้ทันท่วงที

Picture courtesy
Amin RM, Radwan AE, Goweida MB, et al. 2019

References
– Amin RM, Radwan AE, Goweida MB, et al. Management of presumed trematode induced granulomatous uveitis in pediatric patients. Jpn J Ophthalmol. 2019;63(1):119-125. doi:10.1007/s10384-018-0632-3
– Waikagul J, Dekumyoy P, Yoonuan T, Praevanit R. Conjunctiva philophthalmosis: a case report in Thailand. Am J Trop Med Hyg. 2006;74(5):848-849.
– Rathinam SR, Usha KR, Rao NA. Presumed trematode-induced granulomatous anterior uveitis: a newly recognized cause of intraocular inflammation in children from south India. Am J Ophthalmol. 2002;133(6):773-779. doi:10.1016/s0002-9394(02)01435-6
– Center for Disease Control and Prevention, USA. Philophthalmus spp. Access: https://www.cdc.gov/dpdx/philophthalmiasis/index.html