สวทช. อว. เปิดจ้างงาน ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 จำนวน 1,974 อัตรา

working

สวทช. อว. เปิดจ้างงาน ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 จำนวน 1,974 อัตรา

เพจ NSTDA – สวทช. เผยแพร่ประกาศ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมผลักดันโครงการ “วิจัย 6 ภาค สร้างนวัตกรรม ส่งต่อความยั่งยืน” ระยะที่ 2 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ว่างงานและได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จำนวน 1,974 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นทีมทำงานวิจัยช่วยชาติ เรียนรู้เปิดรับประสบการณ์ใหม่ ส่งเสริมพัฒนาทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง นำไปสู่การแก้ไขปัญหาท้องถิ่นและชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

เริ่มเปิดรับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ – 16 กรกฎาคมนี้ ทางเว็บไซต์ https://www.nstda.or.th/mhesi-covid19/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. (02) 564-7000 ต่อ 71115, 71128, 71139 (ในวันและเวลาราชการ) หรือ อีเมล [email protected]