ธปท. อนุญาต นอนแบงก์ ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศ

ธปท. อนุญาต นอนแบงก์ ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศ

คุณวชิรา อารมย์ดี ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงการคลังได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 นั้น ธปท. ได้ออกประกาศเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน (Non-bank) สามารถยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศ (FX e-Money) เพื่อให้ลูกค้าใช้ชำระค่าสินค้าและบริการในต่างประเทศได้

ผู้ประกอบธุรกิจที่สนใจยื่นขออนุญาตต้องเป็นบริษัทในไทยที่มีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท และมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน โดยเปิดให้เริ่มยื่นขออนุญาตได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

การผ่อนคลายข้างต้นจะช่วยตอบสนองความต้องการของประชาชนในการใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเดินทาง โดยนำไปใช้ชำระค่าสินค้าและบริการในต่างประเทศ ซึ่งทำได้โดยสะดวก และมีความปลอดภัยกว่าการใช้ธนบัตร รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการใช้ซื้อสินค้าและบริการบน platform ต่างประเทศในลักษณะ e-Commerce โดยประชาชนสามารถเลือกใช้บริการดังกล่าวจากผู้ให้บริการที่หลากหลายมากขึ้น จากเดิมที่อนุญาตเฉพาะธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ให้บริการเท่านั้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์และการก้าวเข้าสู่สังคมดิจิตอล

การดำเนินการข้างต้น เป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการปฏิรูปกฎเกณฑ์ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (Regulatory Guillotine)ที่ ธปท. ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศของภาคธุรกิจเอกชนและประชาชน