“อนุทิน” คาดอีก 9 เดือน ได้วัคซีนโควิด ชนิดดีเอ็นเอ ฉีดให้คนไทย

“อนุทิน” เตรียมงบเงินกู้ 3 พันล้านบาท ผลักดันวัคซีนโควิด-19 ชนิดดีเอ็นเอ เดินหน้าวิจัยในคนเฟสแรก คาดอีก 9 เดือนเตรียมฉีดให้คนไทย หากทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยดีไม่มีอุปสรรค 

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังการหารือว่า เป็นเรื่องน่ายินดีมากที่ทางบริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด ในฐานะภาคเอกชนไทย มีความคืบหน้าเรื่องการทดลองวัคซีนโควิด-19 ชนิดดีเอ็นเอ ผ่านการทดลองในสัตว์ทดลองพบว่ามีความปลอดภัยและสร้างภูมิคุ้มกันในหนูได้ พร้อมทั้งส่งผลเลือดหนูทดลองให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทดสอบประสิทธิภาพของภูมิคุ้มกันโรค เพื่อเตรียมยื่นเรื่องพิจารณาความปลอดภัยในการขอวิจัยในคนอย่างเร่งด่วนในระยะที่หนึ่งต่อทางคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งจะข้ามการทดลองในสัตว์ระยะที่ 2 โดยทาง อย. จะพิจารณาเทียบความปลอดภัยจากงานวิจัยอ้างอิง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วบนพื้นฐานความปลอดภัยตามขั้นตอนที่กำหนด รวมทั้งการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน หากทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยดีไม่มีอุปสรรค คาดว่าอีก 9 เดือนจากนี้ จะสามารถผลิตวัคซีนฉีดให้กับประชาชนไทยได้

นายอนุทิน ยังกล่าวว่า รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขเห็นความสำคัญและมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่ง ที่จะให้การสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยวัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นคงทางสาธารณสุขให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองและดูแลประชาชนชาวไทยได้ ขณะนี้ได้จัดสรรงบจาก พ.ร.ก.เงินกู้ฯ ให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 3,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนและร่วมค้นคว้าวิจัยวัคซีนโรคโควิด-19 กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งรัฐและเอกชน ขอยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขจะสนับสนุนการผลิตวัคซีนโควิด-19 ให้สำเร็จให้ได้

ขณะที่นายวิฑูรย์ กล่าวว่า สำหรับการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ชนิดดีเอ็นเอ ได้ร่วมมือกับสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ในการดำเนินงานในขั้นตอนศึกษาวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ยืนยันว่าหากทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดโดยไม่มีอุปสรรค จะสามารถเริ่มการวิจัยในมนุษย์ระยะแรกได้ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมหรือต้นเดือนสิงหาคม 2563 และจะสามารถผลิตวัคซีนโควิด-19 ในเชิงอุตสาหกรรมได้ในราวต้นปี 2564