ชมรมเภสัชกรสมุนไพร เตือนภัยประชาชน อย่าหลงเชื่อผลิตภัณฑ์สรรพคุณเกินจริง

ชมรมเภสัชกรสมุนไพร เตือนภัยประชาชน อย่าหลงเชื่อผลิตภัณฑ์สรรพคุณเกินจริง

ปัจจุบัน กระแสความสนใจการรักษาตามแนวธรรมชาติเป็นที่ต้องการของคนทั่วโลก ประเทศไทยนั้นนับว่ามีข้อได้เปรียบที่มีองค์ความรู้ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพร ทำให้คนไทยคุ้นเคยกับการใช้สมุนไพรในการส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันและรักษาโรค แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสให้ผู้ผลิตที่ขาดจริยธรรม ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ได้คุณภาพ หรือโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง ทำให้ผู้บริโภคได้รับอันตรายตามที่ตกเป็นข่าวอยู่เนือง ๆ

ภญ.ติ่งตา มัสการ ประธานชมรมเภสัชกรสมุนไพร (ประเทศไทย) ได้ออกมาเน้นย้ำในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยก่อน

“ในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้น ขอให้ประชาชนศึกษาข้อมูลสมุนไพรอย่างถ่องแท้ ทั้งประโยชน์และโทษ รวมถึงความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ขอให้ประชาชนเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ทราบแหล่งที่มาชัดเจน ได้รับอนุญาตผลิตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และไม่โอ้อวดสรรพคุณเกินจริง ซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซด์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  หรือกรณีที่ประชาชนจะปรุงยาใช้เอง ขอให้ใช้ในโรคง่ายๆ เช่น ไข้ ไอ เจ็บคอ ผื่น คัน โดยยึดหลัก “ถูกชนิด ถูกโรค ถูกส่วน” หากกินยา 2-3 วันแล้วอาการไม่ดีขึ้น หรือแย่ลงต้องรีบไปพบแพทย์” ภญ.ติ่งตา กล่าว

ภญ.ติ่งตา มัสการ ประธานชมรมเภสัชกรสมุนไพร (ประเทศไทย)

และว่า ในส่วนของการใช้สมุนไพรในโรคเรื้อรังนั้นควรอยู่ภายใต้การดูแลผู้ประกอบวิชาชีพ เนื่องจากเป็นโรคที่มีความซับซ้อน และมีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อประสิทธิผลและความปลอดภัยของการรักษา ผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง เช่น เด็กอ่อน หญิงมีครรภ์ หญิงให้นมบุตร และผู้สูงอายุ ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากอาจมีการตอบสนองต่อยาที่เร็วกว่าคนปกติ

“ขณะนี้ชมรมเภสัชกรสมุนไพร (ประเทศไทย) กำลังเร่งรวบรวมข้อมูลสมุนไพรประจำบ้าน ที่ประชาชนควรปลูกไว้เพื่อดูแลสุขภาพของตนเอง ลดความแออัดของสถานพยาบาล และจะนำมาเผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบต่อไป  ประชาชนผู้สนใจข้อมูลสมุนไพร สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ ชมรมเภสัชกรสมุนไพร (ประเทศไทย) หรือปรึกษาเภสัชกรใกล้บ้าน” ภญ.ติ่งตา ระบุ