“อนุทิน” เผยรอผลทดลองวัคซีนโควิด-19 ในลิง หากได้ผลดีเตรียมทดลองในคน

“อนุทิน” เผยความคืบหน้าวัคซีนรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผลการทดลองในหนู ได้ผลดี ส่วนในลิงรอผลอีก 2 สัปดาห์ หากได้ผลดีเตรียมผลิต 10,000 โด๊ส เพื่อทดลองในคน

วันที่ 24 มิ.ย. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขเห็นความสำคัญและมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่ง ที่จะให้การสนับสนุนทุกสถาบันในการค้นคว้าวิจัยวัคซีนโควิด-19 โดยได้จัดสรรงบจาก พ.ร.ก.เงินกู้ฯ ให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 3,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนและร่วมทำการค้นคว้าวิจัยวัคซีนโรคโควิด-19 กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งรัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชนชาวไทย โดยปัจจุบันประเทศไทยถือว่าบริหารสถานการณ์โควิด-19 ในด้านการป้องกันควบคุมสอบสวน รักษาพยาบาล และให้บริการทางการแพทย์ รวมถึงแก้ปัญหาการขาดแคลนเวชภัณฑ์ต่างๆ ได้ดี ซึ่งเหลือขั้นตอนสุดท้ายคือการมีวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับคนไทย

นายอนุทิน กล่าวต่อว่า โดยในวันนี้ทีมวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้นำเสนอความก้าวหน้าของการทดลองวัคซีนโดยได้ทดลองในหนู ได้ผลดี ภูมิคุ้มกันเพิ่มในระดับที่น่าพอใจ และขณะนี้ได้ทดลองในลิง รอบที่ 1 อยู่ระหว่างรอผล ระยะต่อไปจะเป็นการทดลองในคน สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อคือต้องหากลุ่มตัวอย่างทดสอบวัคซีน โดยจะมีแผนหารือความร่วมมือทดลองและผลิตในระดับอาเซียน

ด้านนายแพทย์เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อำนวยการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ผลการทดสอบวัคซีนในหนูทั้ง 2 ครั้ง พบภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น และสามารถยับยั้งเชื้อในหลอดทดลองได้ ส่วนในลิงอยู่ในระหว่างรอผลการฉีดครั้งที่ 2 คาดว่าจะทราบผลใน 2 สัปดาห์ หากผลเป็นที่น่าพอใจ โรงงานผลิตที่จองไว้ก็จะเริ่มผลิตจำนวน 10,000 โด๊ส ถ้าเป็นไปตามแผนก็จะเริ่มที่อาสาสมัครคนไทย อย่างไรก็ตาม การทดลองในคนต้องผ่าน อย. และกรรมการจริยธรรม นอกจากนี้ ในส่วนของประเทศไทยจะเตรียมความพร้อมโรงงานสำหรับผลิตวัคซีนในปีหน้า