กรมหม่อนไหม ดัน “Thai Silk Online” เปิดขายใน Lazada Shopee สู้โควิด-19

กรมหม่อนไหมฯ ดัน “Thai Silk Online” เปิดขายใน Lazada Shoppee สู้โควิด-19
กรมหม่อนไหมฯ ดัน “Thai Silk Online” เปิดขายใน Lazada Shoppee สู้โควิด-19

กรมหม่อนไหม ดัน “Thai Silk Online” เปิดขายใน Lazada Shopee สู้โควิด-19

เว็บไซต์ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าว นายวสันต์ นุ้ยภิรมย์ อธิบดีกรมหม่อนไหม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ จึงส่งผลให้เกษตรกร ผู้ทอผ้าไหมและผู้ประกอบการด้านหม่อนไหมจำหน่ายสินค้าได้ลดลง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมหม่อนไหม จึงได้เปิดจำหน่ายสินค้าหม่อนไหมในระบบออนไลน์ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ผู้ทอผ้าไหม และผู้ประกอบการด้านหม่อนไหม มีช่องทางการตลาดมากขึ้น ผ่านเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และอินสตาแกรม ภายใต้ชื่อ “Thai Silk Online” เป็นแหล่งรวมสินค้าหม่อนไหมทั่วประเทศ พร้อมกับเชื่อมโยงช่องทางจำหน่ายสินค้าออนไลน์ยอดนิยม อย่าง Lazada และ Shopee

นอกจากนี้ ยังมีช่องทาง Website www.thaisilkonline.com ซึ่งแสดงรายละเอียดสินค้าหม่อนไหม เช่น รูปภาพ ราคา จำนวน คุณลักษณะของสินค้าไว้อย่างละเอียด

อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวอีกว่า กรมหม่อนไหม จะสำรวจจำนวนสินค้าหม่อนไหมในพื้นที่จากเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหม่อนไหม ผู้ทอผ้าไหม และผู้ประกอบการหม่อนไหม ที่ผลิตสินค้าประเภท เส้นไหม ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหม่อนไหม เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือเครื่องสำอาง ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

เพื่อประสานงานการจัดส่งสินค้าไปยังศูนย์กลางการรวบรวมและกระจายสินค้าที่กรมหม่อนไหมจัดขึ้น เพื่อเข้าสู่กระบวนการจำหน่ายสินค้าหม่อนไหมออนไลน์ โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 1-6 ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 21 ศูนย์ทั่วประเทศและกองส่งเสริมธุรกิจหม่อนไหม โทร. 02-940-6564 ต่อ 23