กฟผ. ประกาศ ขยายเกณฑ์การกำหนดอายุของผู้มีสิทธิ์สมัครงาน

กฟผ. ประกาศ ขยายเกณฑ์การกำหนดอายุของผู้มีสิทธิ์สมัครงาน

กฟผ. ประกาศ ขยายเกณฑ์การกำหนดอายุของผู้มีสิทธิ์สมัครงาน

เพจ กฟผ. ประกาศข่าว การขยายอายุผู้สมัครงาน ตามที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 กฟผ. ได้ประกาศเลื่อนการเปิดรับสมัครงาน ประจำปี 2563 ซึ่งส่งผลให้มีผู้ที่ประสงค์สมัครงานขาดคุณสมบัติด้านอายุเป็นจำนวนมาก

กฟผ. จึงขยายเกณฑ์การกำหนดอายุของผู้มีสิทธิ์สมัคร “เพิ่มขึ้นระดับคุณวุฒิละ 1 ปี” โดยมีรายละเอียด ดังนี้

– ปวช./ปวส. อายุเดิม ไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร ขยายเป็น ไม่เกิน 26 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร
– ปริญญาตรี อายุเดิม ไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร ขยายเป็น ไม่เกิน 29 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร
– ปริญญาโท/ปริญญาเอก อายุเดิม ไม่เกิน 32 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร ขยายเป็น ไม่เกิน 33 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร

ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.egat.co.th/recruit หากมีข้อสงสัย/ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อแผนกสรรหาบุคลากร โทร. 0 2436 5341, 0 2436 5348