สานต่อแต่ขอเปลี่ยน! ทายาทรุ่นสามเกาะสมุย หันทำสวนทุเรียนอินทรีย์เต็มตัว

สานต่อแต่ขอเปลี่ยน! ทายาทรุ่นสามเกาะสมุย หันทำสวนทุเรียนอินทรีย์เต็มตัว 

คุณบิล- ธนพงศ์ ทองสุข เป็นศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  หลังเรียนจบ เขาอยากนำวิชาความรู้ที่เรียนมากลับไปพัฒนาบ้านเกิด จึงสมัครเป็นครูสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่โรงเรียนเกาะสมุย และศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ ใน จ.สุราษฎร์ธานี ไปด้วย ก่อนที่จะตัดสินใจลาออกมาสานต่ออาชีพเกษตรกรรมของครอบครัว ด้วยการทำสวนทุเรียนแบบเกษตรอินทรีย์ ด้วยวัยเพียงยี่สิบเศษ

“สอนหนังสืออยู่ 2 ปี เมื่อครบกำหนดสัญญาจ้างสอน ตัดสินใจไม่ต่อสัญญา ตั้งใจเรียนปริญญาโทให้จบ และมาสานต่ออาชีพเกษตรกรรมของครอบครัว และต้องการทำสวนทุเรียนแบบเกษตรอินทรีย์ จึงเริ่มศึกษาดูงานการทำเกษตรอินทรีย์จากจังหวัดนครนายกและจันทบุรี และนำมาใช้กับสวนของตนเอง โดยเริ่มจากแปลงสวนทุเรียนบริเวณน้ำตกหน้าเมือง แล้วจึงขยายพื้นที่การเกษตรอินทรีย์ไปปรับใช้ในแปลงทุเรียนสวนเขาป้อม” คุณบิล เล่าให้ฟังอย่างนั้น

ก่อนบอกด้วยว่า  สวนทุเรียนของครอบครัว ถือเป็นสวนทุเรียนลำดับต้นๆ ของเกาะสมุย เริ่มบุกเบิกโดยคุณปู่ของเขา ก่อนขยายพื้นที่ปลูกไปเรื่อยๆ ปัจจุบันต้นทุเรียนในสวนมีอายุมากกว่า 50 ปี ตัวเขาเองจึงถือเป็นรุ่นที่ สามของครอบครัวที่มาสานต่อ โดยเริ่มทำสวนทุเรียนแบบเกษตรอินทรีย์ ได้ประมาณ 3 ปีแล้ว และจะขยายพื้นที่ไปเรื่อยๆ ปัจจุบีนผลผลิตที่ได้ส่งขายล้งรับซื้อทุเรียนในจังหวัดชุมพรเพื่อส่งออก ส่วนทุเรียนอินทรีย์ ขายภายในประเทศ

คุณบิล บอกอีกว่า สำหรับการปลูกทุเรียนแบบเกษตรอินทรีย์จะให้ปริมาณผลผลิตน้อยกว่าการปลูกแบบใช้สารเคมี วิธีการดูแลรักษายากกว่า แต่รสชาติหวานมันกว่าแบบใช้สารเคมี

“อนาคตวางแผนไว้ว่าจะปรับให้เป็นสวนทุเรียนแบบเกษตรอินทรีย์ทั้งหมด และทำให้สวนทุเรียนเป็นสวนเกษตรอินทรีย์เชิงท่องเที่ยว เปิดให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เพราะเกาะสมุย เป็นเมืองท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวตลอดปี ดังนั้น นอกจากนักท่องเที่ยว จะได้มาพักผ่อนกับบรรยากาศริมทะเลแล้ว ยังมีกิจกรรมใหม่ๆ ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้สัมผัสวิถีการทำเกษตรกรรมของไทย ได้ทดลองทำการเกษตรและเก็บเกี่ยวผลผลิต ขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายพันธุ์พืชในสวนให้มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดทั้งปี” คุณบิล บอกส่งท้าย

 

ขอบคุณ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต เอื้อเฟื้อข้อมูล