พาณิชย์ ช่วยผู้ปกครอง ลดราคาอุปกรณ์การเรียนสูงสุด 80% 

พาณิชย์ ช่วยผู้ปกครอง ลดราคาอุปกรณ์การเรียนสูงสุด 80%

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า เพื่อช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ภายใต้โครงการ พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน ซึ่งได้ดำเนินการเริ่มต้นตั้งแต่ Lot ที่ 1 ไปจนกระทั่งถึงวันนี้มาถึง Lot ที่ 4 ซึ่งมีสินค้าเข้าร่วมรายการ Lot ที่ 1 จำนวน 72 รายการ ลดสูงสุดถึง 68% ถึง Lot ที่ 2 มีสินค้าเข้าร่วมรายการ 3,022 รายการ ลดสูงสุด 68%  และ  Lot ที่ 3 มีสินค้าเข้าร่วมเพิ่มขึ้นเป็น 4,845 รายการ ลดสูงสุด 68% ซึ่งในสาม Lot แรก ลดราคาทั้งในห้างโมเดิร์นเทรด ห้างค้าปลีก-ส่ง ที่กระจายไปในทุกจังหวัดทั่วทั้งประเทศ

อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์ก็เข้ามาช่วยลดค่าครองชีพให้กับคนไทยทั้งประเทศเพิ่มเติมขึ้นอีก มาถึง Lot ที่ 4 ซึ่งลงลึก เป็นคาราวานสินค้าลดราคาในสินค้า 6 หมวดเช่นเดิม แต่เพิ่มรายการมาเป็น 7,158 รายการ ลดสูงสุด 68% และเพื่อลดภาระให้กับผู้ปกครองทั่วทั้งประเทศ กระทรวงพาณิชย์จึงได้จัด พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชนใน Lot ที่ 5 เกิดขึ้น เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน หรือภายใต้สโลแกน พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 5 Back to School

สินค้าที่มาร่วมลดราคา จะประกอบด้วย 6 หมวดสำคัญ 1. ชุดนักเรียน 2. รองเท้าถุงเท้า 3. กระเป๋า 4. ตำราเรียน-หนังสือ 5. เครื่องเขียน 6. สื่อการเรียน-การสอน  ซึ่งทั้ง 6 กลุ่มสินค้านี้มีสินค้ามาร่วมลดราคาทั้งหมด 1,605 รายการ เพื่อสนองต่อความต้องการตั้งแต่นักเรียนชั้นอนุบาลไปถึงชั้นประถมและถึงชั้นมัธยมปลาย โดยลดราคาสูงสุดถึง 80% และเริ่มลดราคาตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายนถึงวันที่ 15 กรกฎาคมเป็นเวลา 1 เดือนเต็ม เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม ที่จะมาถึงนี้ 6 กลุ่ม ประกอบด้วย

1.ชุดนักเรียน มีสินค้าเข้าร่วม 883 รายการ ลดสูงสุด  66% ประกอบด้วย เสื้ออนุบาล ประถม มัธยม กางเกงอนุบาล กระโปรงนักเรียน ชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ผ้าพันคอ-เครื่องหมายลูกเสือ/ยุวกาชาด/เนตรนารี

2.รองเท้าถุงเท้า มีสินค้าเข้าร่วม 79 รายการ ลดสูงสุด  80% ประกอบด้วย รองเท้าหนัง (ชาย, หญิง) รองเท้ากีฬา (ชาย, หญิง) รองเท้าผ้าใบ ถุงเท้าลูกเสือ

3. กระเป๋า  มีสินค้าเข้าร่วม 59 รายการ ลดสูงสุดลด  50% ประกอบด้วย กระเป๋านักเรียน กระเป๋าเป้ กระเป๋าสะพาย กระเป๋าดินสอ กระเป๋าเป้ล้อลาก

4. ตำราเรียน-หนังสือ  มีสินค้าเข้าร่วม รายการ 397ลดสูงสุด 70% ประกอบด้วย แบบเรียนอนุบาล/ประถม/มัธยม นิทานไทย พื้นฐานการอ่านภาษาไทย หนังสืออ่านนอกเวลา นวนิยายสำหรับเด็ก

5. เครื่องเขียน  มีสินค้าเข้าร่วม 160 รายการ ลดสูงสุด 50% ประกอบด้วย ดินสอสี ปากกาเคมี ปากกาลูกลื่น วงเวียน ปากกาลบคำผิด ดินสอ ดินสอกด ยางลบ ชุดระบายสี ไม้บรรทัด ปากกาเน้นข้อความ

6. สื่อการเรียน-การสอน  มีสินค้าเข้าร่วม 27 รายการ ลดสูงสุด  70% ประกอบด้วย ไม้พลอง กระบี่กระบอง อุปกรณ์วิทยาศาสตร์สำหรับพัฒนาเด็กระดับก่อนประถมศึกษา อุปกรณ์กีฬา ชุดเกมการศึกษา ชุดตัวต่อเสริมทักษะ

สำหรับผู้ผลิตที่เข้าร่วมพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot ที่ 5 ที่เป็นผู้ผลิตหกกลุ่มสินค้า ประกอบด้วย

  1. ตราศึกษาภัณฑ์
  2. ตราน้อมจิตต์
  3. ตราสมอ
  4. ตราสมใจนึก
  5. ตราบาจา
  6. ตรานันยาง
  7. ตราแพน/พีเอส จูเนียร์

ส่วนผู้จำหน่ายซึ่งเป็นห้างค้าปลีก-ส่งที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนั้นมีด้วยกัน 13 ห้าง ที่เข้าร่วมรายการกับกระทรวงพาณิชย์  ประกอบด้วย

  1. บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

2. บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

3. บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

4. บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

5. บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)

6. บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด

7.บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด

8. บริษัท สรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง จำกัด

9. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

10. บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด

11. บริษัท สหลอว์สัน จำกัด

12. ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส์

13. บริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด

“ซึ่งโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน Lot ที่ 5 คาดว่าจะสามารถช่วยนักเรียนได้ไม่น้อยกว่า 10.7 ล้านคนที่กระจายอยู่ทั่วทั้งประเทศ ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับผู้ปกครองทั่วทั้งประเทศได้ไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในการสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาทตลอดโครงการ ขอบคุณห้างค้าส่ง ค้าแปลีก ห้างโมเดิร์นเทรดและผู้ผลิตทั้งเจ็ดบริษัทที่เข้าร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ในวันนี้ นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงวันที่ 15 กรกฎาคม กระทรวงพาณิชย์จะเข้ามามีบทบาทในการช่วยลดภาระค่าของชีพให้กับทุกท่านในโครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 5 Back to School” นายจุรินทร์ กล่าว