“เกษตรกรท่ายาง” แชร์ไอเดียขายกล้วยหอมยังไงให้ได้วันละ 50,000 ลูก  

“เกษตรกรท่ายาง” แชร์ไอเดียขายกล้วยหอมยังไงให้ได้วันละ 50,000 ลูก สร้างรายได้ให้เกษตรกรกว่า 350 คน 

“กล้วยหอมทอง” นับเป็นผลผลิตทางการเกษตร ที่กลุ่มสหกรณ์การเกษตรท่ายางมองเห็นถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เน้นความสะดวก จากเดิมขายกล้วยเป็นหวีหัน มาแพ็กใส่ถุงลูกเดี่ยว ลูกค้าให้การตอบรับเป็นอย่างดีและช่วยส่งเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรจำนวนมาก ล่าสุดส่งกล้วยหอมทองขายที่เซเว่นฯ 50,000 ลูกต่อวัน

กล้วยหอมทองลูกเดี่ยว ที่เห็นอยู่ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น เกิดจากการสังเกตพฤติกรรมผู้บริโภคและนำมาต่อยอดจนทำให้เป็นธุรกิจที่โอบอุ้มเกษตรกรให้มีรายได้ที่มั่นคง โดยนายมานะ บุญสร้าง หัวหน้าฝ่ายการตลาด สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด เล่าว่า ในปี 2556 ได้สังเกตเห็นว่าพฤติกรรมผู้บริโภคได้เปลี่ยนแปลงไป เน้นซื้อสินค้าคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว และพร้อมรับประทานได้ทันที การขายกล้วยเป็นหวี ทำให้ผู้บริโภคหลายคนรับประทานไม่ทัน จึงได้ลองเสนอขายกล้วยหอมทองในร้านเซเว่นฯ แบบบรรจุใส่ถุงเป็นลูกเดี่ยว ซึ่งกล้วยหอมทองที่ส่งนี้จะอยู่หน้าร้านได้ประมาณ 2-3 วัน ปรากฏว่าขายดี จึงได้ส่งขายต่อเนื่องและขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันส่งกล้วยหอมทองจำหน่ายผ่านร้านเซเว่นฯ จำนวน 50,000 ลูกต่อวัน

“กล้วยหอมทองที่นี่เป็นพันธุ์แท้ มีกลิ่นหอม รสชาติหวาน และมีเนื้อละเอียดกว่าที่อื่น เพราะมีกรรมวิธีการปลูกที่แตกต่างจากที่อื่นโดยเลือกใช้หน่อพันธุ์แท้เท่านั้น นอกจากนี้ ทำเลในการเพาะปลูกกล้วยยังมีดินที่แร่ธาตุดี น้ำอุดมสมบูรณ์ กล้วยหอมทองจึงเจริญเติบโตได้ดีและให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ซึ่งกล้วยหอมทองทั้งหมดเป็นผลผลิตของเกษตรกรประจำท้องถิ่น อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี จึงนับเป็นการสร้างอาชีพ ส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตร ทำให้เกษตรกรในท้องถิ่นที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์กว่า 350 ราย มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในเรื่องของรายได้ แล้วก็ในรูปของสุขภาพเพราะปลูกแบบปลอดสารพิษ” หัวหน้าฝ่ายการตลาด สหกรณ์ฯ ท่ายาง กล่าว

นอกจากนี้ นายมานะ ได้เล่าทิ้งท้ายถึงปัจจัยที่ทำให้ยอดจำหน่ายผ่านร้านเซเว่นฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะทางเซเว่นฯ มีทีมงานให้คำแนะนำมีการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ต่อเนื่อง เริ่มแรกที่ส่งขายเซเว่นฯ เป็นถุงธรรมดา เจาะรู ติดสติ๊กเกอร์ให้เห็นโลโก้ และเซเว่นฯ ยังให้คำแนะนำการพัฒนาแพ็กเกจให้ดูทันสมัย เก็บผลผลิตได้ยาวนาน เพื่อรักษาคุณภาพกล้วยหอมทองจากสวนให้มีความสดใหม่ก่อนถึงมือลูกค้า

การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนอกจากจะต้องมีความมุ่งมั่นและอดทนต่ออุปสรรคแล้ว สิ่งสำคัญคือการคิดริเริ่มทำในสิ่งใหม่ๆ ปรับตัวเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค ประกอบกับการได้รับโอกาสดีๆ จากซีพี ออลล์ ในการเป็นช่องทางกระจายสินค้าผ่านร้านเซเว่นฯ ทั่วประเทศ