ข่าวดี! กบง. ขยายเวลาลดค่าก๊าซหุงต้ม–เอ็นจีวี บรรเทาค่าครองชีพประชาชน

ข่าวดี! กบง. ขยายเวลาลดค่าก๊าซหุงต้ม–เอ็นจีวี บรรเทาค่าครองชีพประชาชน

ก๊าซหุงต้ม – เพจ ไทยคู่ฟ้า เผยแพร่ข่าว บอร์ดคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติต่ออายุมาตรการลดราคาขายปลีกก๊าซหุงต้มภาคครัวเรือน ขนาดถัง 15 กก. ลง 45 บาทต่อถัง หรือ อยู่ที่ 318 บาทต่อถัง ต่อไปอีก 3 เดือน จากเดิมจะสิ้นสุดมาตรการวันที่ 24 มิ.ย.นี้ ขยายไปจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2563 เพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชน โดยใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เข้าไปอุดหนุน

นอกจากนี้ ยังขยายเวลาปรับลดราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ หรือ เอ็นจีวี ที่ใช้ในกลุ่มรถโดยสารสาธารณะ เช่น รถแท็กซี่ รถตุ๊กๆ รถตู้ร่วม ขสมก. รถโดยสาร มินิบัส สองแถว รถโดยสารรถตู้ร่วม บขส. ปรับลดจาก 13.62 บาท/กก. เหลือ 10.62 บาท/กก. จนถึงเดือน ก.ค.2563 เพื่อลดภาระของผู้ประกอบการ และชะลอการขึ้นค่าโดยสาร ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนได้อีกทาง