อย. ตรวจพบ เมทิลแอลกอฮอล์ ใน “มีมีคอส แฮนด์ แซนนิไทเซอร์ พลัส”

อย. ตรวจพบ เมทิลแอลกอฮอล์ ใน “มีมีคอส แฮนด์ แซนนิไทเซอร์ พลัส” เข้าข่ายเป็นเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัยในการใช้

อย. – เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เผยแพร่ข่าว อย. เตือน มีมีคอส แฮนด์ แซนนิไทเซอร์ พลัส พบผสมเมทิลแอลกอฮอล์ โดย นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ตรวจสอบบริษัท ครีมเมอรี่พลัส จำกัด เลขที่ 76 หมู่ที่ 6 ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

หลังตรวจพบว่าผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจล มีมีคอส แฮนด์ แซนนิไทเซอร์ พลัส เลขที่ใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง 17-1-6300005783 ครั้งที่ผลิต (lot) 63065-16 วันที่ผลิต 21/02/2020 วันหมดอายุ 21/02/2022 ขนาด 450 มิลลิลิตร ของบริษัทฯ มีส่วนผสมของเมทิลแอลกอฮอล์ 70.90 %w/w ทางบริษัทฯ ยอมรับว่าเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ มีมีคอส แฮนด์ แซนนิไทเซอร์ พลัส จริง

โดยได้ซื้อวัตถุดิบแอลกอฮอล์ที่ใช้ในการผลิตเครื่องสำอาง จากร้านจำหน่ายวัตถุดิบในจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 2 ครั้ง และบริษัทฯ แจ้งว่าได้มีการตรวจสอบวัตถุดิบแอลกอฮอล์จากลักษณะทางกายภาพและใบรายงานผลตรวจวิเคราะห์ (COA) ของร้านจำหน่ายวัตถุดิบเท่านั้น ซึ่งตัวอย่างเครื่องสำอางที่ตรวจพบเมทิลแอลกอฮอล์ ผลิตจากวัตถุดิบที่สั่งซื้อในครั้งที่ 2 นอกจากนี้ยังพบว่า บริษัทฯ มีการใช้ส่วนประกอบ ไม่ตรงกับที่จดแจ้งไว้ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้แจ้งความประสงค์เรียกคืนสินค้าดังกล่าว และดำเนินการยกเลิกเลขที่ใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว

รองเลขาธิการฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า อย. ไม่อนุญาตให้ใช้เมทิลแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมในการผลิตเจลล้างมือแอลกอฮอล์ เนื่องจากเป็นอันตรายต่อร่างกายรุนแรงมาก สามารถดูดซึมได้ทางผิวหนังและลมหายใจ ทำให้หลอดลม ลำคอ เยื่อบุตาอักเสบ หากหายใจหรือสัมผัสในปริมาณมากอาจทำให้ปวดท้อง เวียนหัว คลื่นไส้อาเจียน กล้ามเนื้อกระตุก หายใจลำบาก การมองเห็นผิดปกติ และอาจตาบอดได้ หากตรวจพบจะถูกดำเนินคดีฐานผลิต นำเข้า หรือรับจ้างผลิตเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัย และหากผู้บริโภคพบเห็นการกระทำผิดกฎหมาย สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเข้ามาได้ที่ สายด่วน อย. 1556 หรือ ทาง Oryor Smart Application

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ มีมีคอส แฮนด์ แซนนิไทเซอร์ พลัส