เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ เสด็จ รพ.จุฬาภรณ์ ทรงมีพระอาการพระกรขวาชา

เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ เสด็จ รพ.จุฬาภรณ์ ทรงมีพระอาการพระกรขวาชา

เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ เสด็จรพ.จุฬาภรณ์ ทรงมีพระอาการพระกรขวาชา คณะแพทย์ถวายการตรวจพระอาการ กราบทูลเชิญเสด็จประทับรักษาพระอาการประชวร

เว็บไซต์ สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์เรื่อง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปรับการถวายการตรวจพระอาการชาบริเวณพระกร (แขน) ขวา ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ตามที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระอาการชาบริเวณพระกร (แขน) ขวา ส่วนปลาย

คณะแพทย์ได้ถวายการตรวจพระอาการและพระวรกาย มีความเห็นว่า ควรจะได้ถวายการตรวจพิเศษเพิ่มเติมโดยละเอียด เพื่อจะได้ถวายการรักษาที่เหมาะสมต่อไป

คณะแพทย์จึงได้กราบทูลเชิญเสด็จไปประทับรักษาพระอาการประชวร ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 และขอให้ทรงงดพระกรณียกิจระยะหนึ่ง จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน