เปิด 5 ขั้นตอน ทำความสะอาด “Face Shield” อย่างถูกต้อง

เปิด 5 ขั้นตอน ทำความสะอาด “Face Shield” อย่างถูกต้อง

Face Shield – ปัจจุบัน นอกจากหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ที่คนนิยมนำมาใส่ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 แล้ว “Face Shield” ถือเป็นอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งที่ได้รับความนิยมเช่นกัน

เพจ กรมอนามัย จึงได้เผยแพร่อินโฟกราฟิก แนะนำ 5 ขั้นตอนในการทำความสะอาด Face Shield อย่างถูกต้อง โดยมีขั้นตอนดังนี้