เช็กให้ชัวร์! คลายล็อกระยะ 4 กิจการ/กิจกรรมใดบ้างที่เปิดได้?

เช็กให้ชัวร์! คลายล็อกระยะ 4 กิจการ/กิจกรรมใดบ้างที่เปิดได้?

เพจ ไทยคู่ฟ้า เผยแพร่ข้อมูลอัพเดตความเคลื่อนไหวของการผ่อนปรนมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 4 สำหรับกิจการ/กิจกรรม ที่สามารถเปิดให้บริการได้ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค โดยมีดังนี้

1. เปิด รร.นานาชาติ รร.กวดวิชา รร.ในระบบที่มี นร. ไม่เกิน 120 คน และใช้อาคารหน่วยงานของรัฐ เพื่อจัดอบรมสัมมนา

2. เปิดกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต
1) จัดประชุม อบรม สัมมนา นิทรรศการ งานพิธี จัดเลี้ยง ดนตรี คอนเสิร์ต นาฏศิลป์ และอื่นๆ ในโรงแรม โรงมหรสพ ห้องประชุม ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า โรงภาพยนตร์ และอื่นๆ
2) ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงแรม ร้านอาหาร
(ยังไม่เปิดสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ โรงเบียร์)
3) สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์เด็กพิเศษ สถานดูแลผู้สูงอายุ สถานที่อื่นๆ ที่จัดสวัสดิการแก่เด็กและผู้สูงอายุ
4) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
5) ถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดีทัศน์ ทีมงานไม่เกิน 150 คน ผู้ชมไม่เกิน 50 คน

3. กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ หรือสันทนาการ
1) อบตัว อบสมุนไพร หรืออบไอน้ำแบบรวม บ่อออนเซ็น ในสปา นวดแผนไทย
(ยังไม่เปิดอาบ อบ นวด)
2) ออกกำลังกายแบบกลุ่มในสวนสาธารณะ ลานกิจกรรม พื้นที่สาธารณะ ลานกลางแจ้ง
3) สวนน้ำ สนามเด็กเล่น สวนสนุก (ยกเว้นเครื่องเล่นที่มีผิวสัมผัสมาก เช่น บ้านบอล)
4) สนามกีฬา สถานที่ออกกำลังกาย ลานกีฬา เพื่อออกกำลังกายและจัดการเรียนการสอน จัดแข่งขันและถ่ายทอดโทรทัศน์ได้ โดยไม่มีผู้ชม
5) ตู้เกม เครื่องเล่นหยอดเหรียญ ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์

*ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน
*ยังคงมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าประเทศทั้งทางบก น้ำ อากาศ
*รถโดยสาร รถปรับอากาศ รถตู้ ระหว่างจังหวัด รถไฟ เครื่องบิน นั่ง 2 ที่นั่ง เว้น 1 ที่นั่ง จำกัดจำนวนไม่เกิน 70%