ระวัง! โรคระบาดหน้าฝน “ไข้ปวดข้อยุงลาย” แนะวิธีป้องกันที่ดีที่สุด

ระวัง! โรคระบาดหน้าฝน “ไข้ปวดข้อยุงลาย” แนะวิธีป้องกันที่ดีที่สุด

เป็นประจำทุกปีที่เมื่อเข้าสู่ช่วงหน้าฝน มักพบการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะ ได้แก่ โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา) โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้เลือดออก โดยในปี 2563 นี้ พบผู้ป่วยโรคไข้ปวดข้อยุงลายแล้วกว่า 1,630 รายทั่วประเทศ

และคาดว่าจะมีจำนวนผู้ป่วยมากขึ้นอีก เนื่องจากในปีนี้มีฝนตกในหลายพื้นที่ รวมถึงพื้นที่ภาคใต้ซึ่งเป็นพื้นที่การระบาดยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ที่ติดเชื้อจะมีอาการไข้สูง ปวดข้อ ข้อบวมหรือข้ออักเสบ รวมกับมีอาการปวดศีรษะ ปวดกระบอกตา ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ มีผื่น อ่อนเพลีย

วิธีการป้องกันที่ดีที่สุด คือ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายตามมาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” คือ เก็บบ้าน เก็บขยะ และเก็บน้ำ และหากพบผู้ที่มีอาการข้างต้น ให้รีบแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อการสอบสวนโรคอย่างรวดเร็ว หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน กรมควบคุมโรค โทร. 1422

ที่มา เพจไทยคู่ฟ้า