ดื่มเหล้าในร้านได้แล้ว – บาร์ อาบ อบ นวด ยังไม่อนุญาต มาตรการระยะที่ 4

 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) แถลงว่า การผ่อนคลายมาตรการระยะที่ 4 จะเริ่มวันที่ 15 มิ.ย. รายละเอียดมีดังนี้

 

 1. การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษา ประเด็นสำคัญ อนุญาตการเรียนการสอนของโรงเรียนนานาชาติ หรือสถาบันการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ และโรงเรียนนอกระบบ ประเภทกวดวิชา รวมถึงอนุญาตจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในระบบที่มีนักเรียน รวมทั้งโรงเรียนไม่เกิน 120 คน คือ โรงเรียนขนาดเล็ก บางที่อยู่ไกล หรืออยู่ใน กทม. ถ้ามีขนาดเล็ก สามารถจัดเตรียมได้เลยได้เร็ว สามารถเปิดได้วันที่ 15 มิ.ย. นี้ รวมถึงโรงเรียนตระเวนชายแดน สามารถจัดการศึกษาได้

นอกจากนี้ ยังสามารถใช้อาคารสถานที่ของหน่วยงานราชการ หน่วยงานในกำกับของรัฐเพื่ออบรมสัมมนาหลักสูตรฝึกอบรมที่หน่วยงานจัดขึ้น


2. กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต ประกอบด้วย
ก. จัดประชุม อบรมสัมมนา นิทรรศการ งานพิธี การจัดเลี้ยง การแสดงดนตรี นาฏศิลป์ คอนเสิร์ต และกิจกรรมต่างๆ จัดในโรงแรม โรงมหรสพ ห้องประชุม ศูนย์ประชุม ศูนย์การแสดงสินค้า โรงภาพยนตร์ และสถานที่อื่นๆ ใช้เกณฑ์คิด 4 ตารางเมตรต่อคน
ดังนั้น การจัดงานอีเว้นต์ จัดเลี้ยง เปิดตัวสินค้า ประกวด แข่งขันกีฬา สามารถจัดได้ แต่ต้องมีระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ส่วน

ข. บริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงแรม ร้านอาหาร หรือเครื่องดื่มทั่วไป หรือสถานที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ยกเว้นสถานบริการ สถานบันเทิง ผับบาร์ คาราโอเกะ และโรงเบียร์ ยังไม่อนุญาตเปิดดำเนินการ ค. สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน สถานดูแลผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์ที่ดูแลเด็กและผู้สูงอายุแบบรายวัน เดิมอยู่นอนได้แล้ว ตอนนี้รายวันทำได้ง. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เช่น ท้องฟ้าจำลอง ให้เข้าชมเป็นกลุ่มเป็นรอบจ. การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ กองถ่าย รวมทุกแผนกไม่เกิน 150 คน ส่วนคนชมไม่เกิน 50 คน
3. กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ สันทนาการ ประกอบด้วย
ก. อบตัว อบสมุนไพร อบไอน้ำ ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ยกเว้น สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อาบ อบ นวด ยังไม่อนุญาต แต่ให้จัดบริการแบบแยกห้องเดี่ยว กรณีห้องรวมหรือบ่อออนเซนรวม ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ จำกัดจำนวนผู้ใช้ต่อรอบ คิดเกณฑ์ 5 ตารางเมตรต่อคน 
ข. การออกกำลังกายแบบกลุ่มในสวนสาธารณ เช่น แอโรบิก ไม่ควรเกิน 50 คนค. สวนน้ำ สนามเด็กเล่น สวนสนุก ยกเว้น เครื่องเล่นที่ติดตั้งชั่วคราว หรือมีพื้นผิวสัมผัสมากเสี่ยงต่อการติดเชื้อในเด็ก เช่น บ้านบอล บ้านลมง. สนามกีฬา สถานที่ออกกำลังกาย ลานกีฬาเพื่อการเรียนการสอนทุกประเภทกีฬา จัดให้มีการแข่งขัน แต่ต้องไม่มีผู้ชม แต่จัดการถ่ายทอดสดได้
จ. ตู้เกม เครื่องเล่นหยอดเหรียญ ที่ตั้งในห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์