ออมสินบรรเทาพิษโควิด-19 ช่วยลูกค้า 3.1 ล้านราย พักหนี้ 1.14 ล้านล้าน

ออมสินบรรเทาพิษโควิด-19 ช่วยลูกค้า 3.1 ล้านราย พักหนี้ 1.14 ล้านล้าน

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ที่เกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนทุกคน กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดนิ่ง ซึ่งธนาคารได้รับภารกิจหลักในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบตามมาตรการรัฐบาล มีการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยโดยอัตโนมัติเป็นระยะเวลา 6 เดือน จนถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2563 โดยมีลูกค้ารายย่อยและลูกค้าเอสเอ็มอีที่มีวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท รวม 3.10 ล้านราย วงเงินรวม 1.14 ล้านล้านบาท รวมถึงให้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 วงเงินกู้ 10,000 บาท และสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 วงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท ซึ่งมีผู้ยื่นขอกู้มากกว่า 3 ล้านราย ขณะนี้ธนาคารอนุมัติไปแล้วเกือบ 6 แสนราย

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟต์โลน) สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี สถาบันการเงิน และสถาบันที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน วงเงิน 1.5 แสนล้านบาท  ซึ่งมีผู้ยื่นขอกู้แล้ว 13,093 ราย วงเงิน 161,628 ล้านบาท อนุมัติแล้ว 108,960 ล้านบาท คาดว่าภายในเดือนมิถุนายนนี้จะอนุมัติได้ทั้งหมด

ดร.ชาติชาย กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ ธนาคารยังมีกำไรสุทธิ 5,039 ล้านบาท สูงกว่าแผนปี 2563 ซึ่งเกิดจากการปรับเปลี่ยนแผนงานให้เข้ากับสถานการณ์โควิด-19 สอดคล้องกับทิศทางดอกเบี้ยในตลาด และการบริหารสภาพคล่องที่มีประสิทธิภาพตามสถานการณ์

ทั้งนี้ ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย จะครบวาระการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการธนาคารออมสิน คนที่ 16 ในเดือนมิถุนายนนี้ โดย นายวิทัย รัตนากร จะเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการคนใหม่ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563