ก.แรงงาน ช่วยเพิ่มทักษะการนวดแผนไทยมัคคุเทศก์ เร่งฟื้นตัวธุรกิจหลังโควิด

ก.แรงงาน ช่วยเพิ่มทักษะการนวดแผนไทยมัคคุเทศก์ เร่งฟื้นตัวธุรกิจหลังโควิดคลี่คลาย

ก.แรงงาน – เว็บไซต์ รัฐบาลไทย เผยแพร่ข่าว ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับสมาคมนวดแผนไทยและสมาคมมัคคุเทศก์ ในโอกาสขอเข้าพบเพื่อหารือ ในประเด็นเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

โดยมี นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ในวันนี้สมาคมนวดแผนไทยและสมาคมมัคคุเทศก์ได้มาหารือกระทรวงแรงงาน เพื่อที่จะทำงานร่วมกันโดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนาฝีมือแรงงานโดยจะ Up Skill/Re Skill ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน

เบื้องต้นจะเป็นความร่วมมือในการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพด้านการนวด อาทิ นวดตอกเส้น นวดประคบสมุนไพรและวิธีการทำลูกประคบ นวดแก้อาการ กดจุดฝ่าเท้า และนวดหินร้อน เป็นต้น นอกจากนี้ ได้หารือถึงการพัฒนาทักษะด้านภาษา เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี เป็นต้น

ซึ่งสิ่งเหล่านี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในการร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการในปัจจุบัน เช่น การสร้างแบรนด์ทางธุรกิจ การสร้าง Smart Farmer การสร้าง Smart SMEs ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สามารถขายได้จริงตามที่ตลาดต้องการ

ดร.ดวงฤทธิ์ ยังกล่าวถึงความต้องการของสมาคมในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านการนวดแผนไทย ซึ่งสามารถดำเนินการได้หากผ่านการรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน