เปิด 9 ข้อปฏิบัติตนป้องกันโควิด-19 แบบฉบับมนุษย์ยุคนิวนอร์มอล

เปิด 9 ข้อปฏิบัติตนป้องกันโควิด-19 แบบฉบับมนุษย์ยุคนิวนอร์มอล

9 ข้อวิถีชีวิตใหม่ – เว็บไซต์ รัฐบาลไทย เผยแพร่อินโฟกราฟิกให้ความรู้ เกี่ยวกับการปรับและปฏิบัติตน แบบฉบับนิวนอร์มอล ให้ห่างไกลโควิด-19 โดยมีอยู่ด้วยกัน 9 ข้อ ดังนี้

1. พยายามอยู่บ้าน ออกจากบ้านเมื่อยามจำเป็น

2. ใส่หน้ากากผ้า พกเจลแอลกอฮอล์ วางแผนการเดินทางก่อนออกจากบ้าน

3. ล้างมือเป็นประจำทุก 30 นาที – 1 ชั่วโมง

4. ห่างจากคนอื่น 1-1.5 เมตรเสมอ

5. ใช้ขนส่งสาธารณะเฉพาะจำเป็น

6. หากซ้อนมอเตอร์ไซค์ควรหันข้าง สังเกตว่าคนขับต้องใส่หน้ากากและสวมหมวกกันน็อก

7. พกถุงผ้าติดตัว เลี่ยงการหยิบจับภาชนะอื่น

8. แยกภาชนะของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น

9. เมื่อกลับถึงบ้าน ล้างมือ อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าทันที