ยกเลิกบริการเติมเงินบัตร Easy Pass ที่ช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ตั้งแต่ 16 มิ.ย. เป็นต้นไป

ยกเลิกบริการเติมเงินบัตร Easy Pass ที่ช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ตั้งแต่ 16 มิ.ย. เป็นต้นไป

อี่ซี่ พาส – สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าว การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประกาศยกเลิกการให้บริการเติมเงินบัตร Easy Pass ที่ช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษตั้งแต่วันอังคารที่ 16 มิถุนายนนี้เป็นต้นไป

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือ กทพ. แจ้งว่า ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายนนี้เป็นต้นไป กทพ. ได้ยกเลิกการให้บริการเติมเงินบัตร Easy Pass ที่ช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษฉลองรัช จำนวนทั้งสิ้น 149 ช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียน ซึ่งจะมีการจราจรติดขัดหนาแน่น บริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางและช่วยลดความเสี่ยงจากการสัมผัสธนบัตรระหว่างพนักงานและผู้ใช้ทาง อาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อไวรัส COVID-19

อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการบัตร Easy Pass ยังสามารถเติมเงินสำรองค่าผ่านทางฯ ในบัตรที่อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ศูนย์ราชการสะดวก (One Stop Service) และศูนย์ Easy Pass Fast Service ได้ตามปกติ รวมถึงยังสามารถเติมเงินสำรองค่าผ่านทางฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งระบบเติมเงินออนไลน์ผ่านธนาคาร หรือผ่านทางเคาน์เตอร์รับชำระเงินได้