กระทรวงอุตฯ เร่งโครงการเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อย 1 หมื่นล้าน

กระทรวงอุตฯ เร่งโครงการเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อย 1 หมื่นล้าน เข้าที่ประชุม คาดชาวไร่อ้อยจะได้รับเงินภายในเดือนนี้!

ไร่อ้อย – เว็บไซต์ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เร่งโครงการเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อย 1 หมื่นล้าน เข้าที่ประชุมครม.พิจารณาอย่างเร็วที่สุดวันพรุ่งนี้ (9 มิ.ย.) คาดชาวไร่อ้อยจะได้รับเงินภายในเดือนมิถุนายนนี้

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตฤดูการผลิตปี 2562/2563 ภายใต้กรอบวงเงิน 1 หมื่นล้านบาท เตรียมนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 9 มิถุนายน 63 หลังจากกระทรวงการคลังเห็นชอบอัตราการจ่ายเงินตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแล้ว ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่มีอยู่ในระบบกว่า 2 แสนราย และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยหลังได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ด้วย

โครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตดังกล่าว แบ่งเป็นวงเงิน 6,500 ล้านบาท ช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยเข้าโรงงานทุกราย ที่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 และได้ทำสัญญาส่งอ้อยเข้าโรงงานน้ำตาลก่อนเปิดหีบอ้อย ในอัตราตันละไม่เกิน 85 บาท รายละไม่เกิน 5,000 ตัน /และอีกวงเงิน 3,500 ล้านบาท ช่วยเหลือเฉพาะเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดเข้าโรงงานทุกตันอ้อย ในอัตราตันละไม่เกิน 92 บาท โดยมีปริมาณอ้อยสดที่เข้าหีบในฤดูการผลิต 2562/2563 ทั้งหมด 37.71 ล้านตัน จากปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งสิ้น 74.89 ล้านตัน ซึ่งขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย หรือ สอน. ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรชาวไร่อ้อยคู่สัญญาที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือตามโครงการฯไปแล้ว จำนวน 182,598 ราย คิดเป็นร้อยละ 95 ของจำนวนเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือ คาดว่าจะสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยได้ภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ (63)

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นตามนโยบายในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรของนายกรัฐมนตรี ที่เล็งเห็นความสำคัญในการประกอบอาชีพของเกษตรกรชาวไร่อ้อยทั่วประเทศ และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกกับเกษตรกรชาวไร่อ้อย ทาง สอน.จึงได้จัดทำระบบการตรวจสอบสิทธิ์อ้อยผ่าน Line Official ในชื่อ “ตรวจสิทธิ์อ้อย” เพื่อให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้ตรวจสอบปริมาณอ้อยที่ตนเองได้รับสิทธิตามโครงการเงินช่วยเหลือฯ ดังกล่าว ซึ่งขณะนี้มีชาวไร่อ้อยให้ความสนใจเข้ามาใช้บริการแล้วกว่า 32,000 ราย

ขอความร่วมมือให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยตรวจสอบและยืนยันสิทธิ์ของตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2563 และามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โทรศัพท์ (02) 202-3081