ครม.ไฟเขียว แผนฟื้นฟู ขสมก. พร้อมย้ำ “ลดภาระ-แก้ไขปัญหาจราจร” เป็นสาระสำคัญ

ครม.ไฟเขียว แผนฟื้นฟู ขสมก. พร้อมย้ำ “ลดภาระ-แก้ไขปัญหาจราจร” เป็นสาระสำคัญ

เว็บไซต์ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าว นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. เปิดเผยถึงสาระสำคัญของแผนฟื้นฟู ขสมก. ว่า หากแผนฟื้นฟูฉบับปรับปรุงของ ขสมก. ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ คนร. ที่มี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน ในวันนี้

นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก.

จะช่วยลดภาระค่าครองชีพในการเดินทางให้กับประชาชนที่โดยสารด้วยรถ ขสมก. สามารถใช้บริการได้ทุกเส้นทางตลอดทั้งวันโดยไม่จำกัดเที่ยวในอัตราค่าโดยสาร 30 บาทต่อวัน และยังมีแผนรองรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรนักเรียนหรือบัตรรายเดือน ที่สำคัญ ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดทุนสะสมของ ขสมก. อย่างยั่งยืนและไม่เป็นภาระต่อภาครัฐ

โดยยกเลิกโครงการจัดซื้อรถโดยสาร เปลี่ยนเป็นการจ้างเอกชนลงทุนจัดหารถเมล์ เป็นการตัดขาดกระบวนการเพิ่มหนี้ลดต้นทุนทุกประเภทเนื่องจาก ขสมก. ไม่ต้องลงทุนเอง จะทำให้ต้นทุนการให้บริการของ ขสมก. ลดลงจาก 54 บาทต่อกิโลเมตร มาอยู่ที่ 34 บาทต่อกิโลเมตร อีกทั้งยังช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดและลดมลภาวะจากการปรับลดเส้นทางที่วิ่งให้บริการทับซ้อนกันอยู่ในปัจจุบัน ที่สำคัญ ต้องใช้พลังงานทดแทนเพื่อช่วยลดมลพิษและค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM2.5