โควิด-19 ทำเครียด! กรมสุขภาพจิตห่วง! ผู้ป่วยจิตเวชเพิ่ม

โควิด-19 ทำเครียด! กรมสุขภาพจิตห่วง! ผู้ป่วยจิตเวชเพิ่ม

โควิด-19 – เว็บไซต์ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าว กรมสุขภาพจิต ชี้ผลกระทบทางอ้อมจากโรคโควิด-19 ทำคนเครียดเพิ่ม ห่วงจากนี้จะพบผู้ป่วยจิตเวชเพิ่ม เร่ง ปรับปรุงระบบบริการสุขภาพจิตวิถีชีวิตใหม่ รับมือผู้ป่วยระยะยาว

โดย นพ.จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า โรคโควิด-19 ส่งผลกระทบทั้งทางตรง คือ การมีคนป่วย และทางอ้อม คือ กระทบเศรษฐกิจเป็นเหตุก่อความเครียด จึงคาดว่าจากนี้มีแนวโน้มจะพบผู้ป่วยจิตเวชรายใหม่เพิ่มขึ้น แม้ก่อนหน้านี้โรงพยาบาลจิตเวชทั้ง 20 แห่ง จะปรับลดบริการผู้ป่วยนอก ลงกว่า 20,000 ราย คิดเป็น 31% และจำหน่ายผู้ป่วยในที่อาการน้อยลง กว่า 9,000 ราย คิดเป็น 47.6% เพื่อเตรียมเตียงเผื่อรองรับหากมีจำนวนผู้ป่วยมากจนโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปรับไม่ไหวแต่ไม่เป็นดังคาด เพราะไทยสามารถควบคุมสถานการณ์ป่วยได้ดี และมาถึงการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ รวมถึงบริการสุขภาพ ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มที่ลดไปจะกลับมา รวมถึงผู้ป่วยใหม่ที่คาดว่าจะมีมากขึ้น ดังนั้นกรมสุขภาพจิต จึงให้โรงพยาบาลจิตเวชทุกแห่งปรับรูปแบบบริการสุขภาพจิตวิถีใหม่ ดูแลครบทั้งสุขภาพใจ และไม่เสี่ยงติดโรคทางกายเพิ่ม

ด้าน นพ.บุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กล่าวว่า บริการสุขภาพจิตวิถีใหม่จากนี้ จะเน้นนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อช่วยรักษาระยะห่างทางสังคม เป็นเครื่องมือสร้างความรู้ให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพจิตตัวเองได้ทุกที่ทุกเวลา และประเมินสุขภาพจิตตัวเองได้ผ่านแอพพลิเคชั่น ที่ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ทาง App store และ Google Store หากเริ่มเสี่ยงก็โทรปรึกษาจิตแพทย์ได้ทางสายด่วน 1323 หรือหากรับมืออาการได้ ต้องการพบแพทย์ที่โรงพยาบาล ก็ไปได้โดยต้องทำนัดล่วงหน้าผ่านออนไลน์ก่อน และเพื่อให้ผู้ป่วยใช้เวลาในโรงพยาบาลให้น้อย ได้ปรับการรับยาให้เลือกทั้งการส่งทางไปรษณีย์ ไปรับที่ร้านขายยาใกล้บ้าน และกำลังจะพัฒนาบริการ Drive to เพิ่มด้วย